Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym – czyli jak przeprowadzić wnikliwie audit wewnętrzny. Podtytuł: Szkolenie warsztatowe.(MA-32)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

03 marca 2021, godz. 09:00-15:00
04 marca 2021, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem niniejszego szkolenia jest uzyskanie kompetencji auditora wewnętrznego w laboratorium badawczym oraz pozyskanie niezbędnej wiedzy do wnikliwego przeprowadzenia audytów wewnętrznych. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczną stronę przygotowania i przeprowadzenia auditu w obszarze działalności technicznej oraz systemu zarządzania z uwzględnieniem podejścia opartego na ryzyku, właściwego wyboru celów, zakresu i kryteriów audytów oraz wymagań normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, dokumentów PCA, przepisów prawa oraz formułowania wniosków i ustaleń z auditu. Nie zabraknie ćwiczeń w prawidłowym formułowaniu niezgodności, spostrzeżeń, ustaleniu przyczyn niezgodności i planowaniu działań korekcyjnych, korygujących z uwzględnieniem poziomu oszacowanego ryzyka.

Uczestnik dowie się jak wykorzystać wyniki z auditów wewnętrznych do doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA:

1. Trochę teorii:
a) terminy i definicje związane z auditem wewnętrznym
b) wymagania ogólne (bezstronność, poufność) – p. 4 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
c) wymagania dotyczące struktury – p. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
d) wymagania dotyczące zasobów – p. 6 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
e) wymagania dotyczące procesu – p. 7 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
f) wymagania dotyczące zarządzania – p. 8 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
g) wymagania dokumentów PCA, EA, przepisów prawa
2. Norma PN-EN ISO 19011:2018-08 jako wytyczne do auditowania systemu zarządzania w laboratorium
3. Kompetencje i ocena auditorów wewnętrznych
4. Zarządzanie programem auditów (ćwiczenia praktyczne – przygotowanie programu auditów dla swojego laboratorium)
5. Działania auditowe
a) inicjowanie auditu
b) opracowanie planu auditu, kryteria auditu, listy pytań kontrolnych (ćwiczenia praktyczne)
c) przeprowadzenie auditu: spotkanie otwierające (wskazówki, symulacja, ćwiczenia praktyczne), zbieranie i weryfikowanie informacji – prowadzenie rozmów, obserwacji i zapisów, weryfikowanie ustaleń oraz przygotowanie wniosków z auditu, spotkanie zespołu auditorów, formułowanie niezgodności i spostrzeżeń (wskazówki, ćwiczenia praktyczne), spotkanie zamykające (wskazówki, symulacja, ćwiczenia praktyczne), przygotowanie, zatwierdzanie i rozpowszechnianie raportu z auditu, zakończenie auditu
6. Działania poauditowe
a) korekcje, działania korygujące, skutki i konsekwencje niezgodności; spostrzeżenia i ocena ich skuteczności, analiza i ocena ryzyka ryzyka
b) doskonalenie poprzez wykorzystanie wyników auditów wewnętrznych