Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym – czyli jak przeprowadzić wnikliwie audit wewnętrzny.(MA-32)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

27 października 2022, godz. 09:00-15:00
28 października 2022, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem niniejszego szkolenia jest uzyskanie kompetencji auditora wewnętrznego w laboratorium badawczym oraz pozyskanie niezbędnej wiedzy do wnikliwego przeprowadzenia auditów wewnętrznych. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczną stronę przygotowania i przeprowadzenia auditu w obszarze działalności technicznej oraz systemu zarządzania z uwzględnieniem podejścia opartego na ryzyku, właściwego wyboru celów, zakresu i kryteriów auditów oraz wymagań normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, dokumentów PCA, przepisów prawa oraz formułowania wniosków i ustaleń z auditu. Nie zabraknie ćwiczeń w prawidłowym formułowaniu niezgodności, spostrzeżeń, ustaleniu przyczyn niezgodności i planowaniu działań korekcyjnych, korygujących z uwzględnieniem poziomu oszacowanego ryzyka.

Uczestnik dowie się jak wykorzystać wyniki z auditów wewnętrznych do doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Trochę teorii:
  – terminy i definicje związane z auditem wewnętrznym
  – wymagania ogólne (bezstronność, poufność) – p. 4 PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  – wymagania dotyczące struktury – p. 5 PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  – wymagania dotyczące zasobów – p.  6 PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  – wymagania dotyczące procesu – p. 7 PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  – wymagania dotyczące systemu zarządzania – p. 8 PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  – wymagania dokumentów PCA, EA, przepisów prawa
 2. Norma PN-EN ISO 19011:2018-08 jako wytyczne do auditowania systemu zarządzania w laboratorium
 3. Kompetencje i ocena auditorów wewnętrznych
 4. Zarządzanie programem auditów (ćwiczenia praktyczne – przygotowanie programu auditów dla swojego laboratorium)
 5. Działania auditowe
  – inicjowanie auditu
  – opracowanie planu auditu, kryteria auditu, listy pytań kontrolnych (ćwiczenia praktyczne)
  – przeprowadzenie auditu: spotkanie otwierające (wskazówki, symulacja, ćwiczenia praktyczne), zbieranie i weryfikowanie informacji – prowadzenie rozmów, obserwacji i zapisów, weryfikowanie ustaleń oraz przygotowanie wniosków z auditu, spotkanie zespołu auditorów, formułowanie niezgodności i spostrzeżeń (wskazówki, ćwiczenia praktyczne); spotkanie zamykające (wskazówki, symulacja, ćwiczenia praktyczne), przygotowanie, zatwierdzanie i rozpowszechnianie raportu z auditu’ zakończenie auditu
 6. Działania poauditowe
  – korekcje, działania korygujące, spostrzeżenia i ocena ich skuteczności, analiza i ocena ryzyka
  – doskonalenie poprzez wykorzystanie wyników auditów wewnętrznych