Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Azot ogólny z obliczeń w próbkach ścieków – praktyczne wskazówki dotyczące stosowania właściwych metod badawczych w działalności laboratoryjnej.(MA-51/Azot)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

08 marca 2021, godz. 09:00-11:00
09 marca 2021, godz. 09:00-11:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie jest dedykowane pracownikom rozpoczynającym pracę zawodową w laboratorium oraz pracownikom pragnącym usystematyzować posiadaną wiedzę. Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach norm dotyczących azotu ogólnego z obliczeń i zawiera pomocne arkusze Excel. Udział w szkoleniu umożliwi Państwu sprawdzenie poprawności realizacji poszczególnych metod badawczych. Uczestnicy szkolenia będą również mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

ZAKRES SZKOLENIA:

 

 • Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do azotu ogólnego z obliczeń
 • Znormalizowane metody badawcze:
 • azot azotanowy metoda spektrofotometryczna wg PN-82/C-04576/08
 • azot azotynowy metoda spektrofotometryczna wg PN-EN 26777:1999
 • azot Kjeldahla metoda miareczkowa wg PN-EN 25663:2001
 • azot ogólny z obliczeń wg PN-73/C-04576/14

 

W odniesieniu do ww. metod zostaną omówione poniższe aspekty:

 • zakres
 • stosowane odczynniki
 • stosowane wyposażenie
 • sporządzanie i opracowywanie krzywych kalibracyjnych w metodach spektrofotometrycznych (szablon w Excel do opracowania krzywej kalibracyjnej)
 • pobieranie próbek
 • postępowanie z próbkami:
  • wstępne przygotowanie próbki
  • usuwanie czynników przeszkadzających
 • praktyczny sposób wykonania oznaczeń
 • potwierdzenie ważności wyników (szablony w Excel do opracowania otrzymanych wyników)
 • wyrażanie wyników
 • raportowanie wyników
 • pytania i odpowiedzi