Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Dobra praktyka przy stosowaniu materiałów odniesienia i ich rola w zapewnieniu spójności pomiarowej w laboratorium badawczym(MA-46)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

31 maja 2021, godz. 09:00-14:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem niniejszego szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat dobrej praktyki przy stosowaniu materiałów odniesienia i ich roli w zapewnieniu spójności pomiarowej w laboratorium badawczym.

Uczestnik dowie się jak wybrać właściwy materiał odniesienia w zależności od planowanego zakresu wykorzystania np.: do monitorowania ważności wyników czy weryfikacji metod,
do zapewnienia spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz znowelizowanego dokumentu Polskiego Centrum Akredytacji DA-06 „Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów”.

ZAKRES SZKOLENIA:

1. Terminologia związana materiałami odniesienia i spójnością pomiarową

2. Dobra praktyka laboratoryjna przy stosowaniu materiałów odniesienia:

  • wymagania dla RM i CRM
  • kompetencje producentów certyfikowanych materiałów odniesienia
  • specyfikacja zamówienia certyfikowanego materiału odniesienia
  • postępowanie z materiałami odniesienia
  • wybór i zasady wykorzystania materiałów odniesienia, m.in. do oceny precyzji, biasu, kalibracji w ramach metody badawczej

3. Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do spójności pomiarowej:

  • ustanowienie i utrzymywanie spójności pomiarowej wyników pomiarów poprzez udokumentowany, nieprzerwany łańcuch wzorcowań
  • spójność pomiarowa zapewniona poprzez powiązanie wyników z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI
  • spójność pomiarowa w przypadku braku technicznej możliwości powiązania wyników z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI

4. Wymagania DA-06 w odniesieniu do CRM stosowanych do ustanowienia spójności pomiarowej