Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Doskonalenie działalności laboratorium mikrobiologicznego badania żywności, pasz i środowiska produkcji w świetle nowelizowanych norm i dokumentów akredytacyjnych.(S-14F)

Seminarium

Termin szkolenia:

12 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
14 czerwca 2023, godz. 09:00-12:00
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 maja 2023 r.

Gdańsk-Sobieszewo
Brak miejsc

PROGRAM RAMOWY SEMINARIUM

Aktualne mikrobiologiczne zagrożenia bezpieczeństwa żywności.

Gronkowce koagulazododatnie. Zmiany normalizacyjne, problemy diagnostyczne.

Weryfikacja mikrobiologicznej metody jakościowej oraz ilościowej wg PN-EN ISO 16140-3 na przykładzie Salmonella spp. oraz bakterii z rodz. Enterobacteriaceae – omówienie uzyskanych cech charakterystyki  metody.

Planowanie i aktualizacja udziału w PT/ILC  wg wymagań DA-05 wyd. 9 – zmiany w stosunku do wyd. 8, uzasadnione argumenty techniczne do określenia poziomu i częstości uczestnictwa z uwzględnieniem ryzyka związanego z reprezentatywnością uczestnictwa. Wybór odpowiedniego, kompetentnego  organizatora PT.

Monitorowanie ważności wyników, powiązanie wyników monitorowania z wynikami walidacji / weryfikacji metody.

Pobierania próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością –  metody pobierania  i ich weryfikacja.

Dobra praktyka mikrobiologiczna w laboratorium w świetle nowelizowanej normy PN-EN ISO 7218.

Walidacja procesu mycia w przemyśle spożywczym.