Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Doskonalenie działalności laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych wody i ścieków w świetle znowelizowanego prawa oraz dokumentów akredytacyjnych.(S-14Ch)

Seminarium

Termin szkolenia:

12 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
14 czerwca 2023, godz. 09:00-12:00
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 maja 2023 r.

Gdańsk-Sobieszewo
Brak miejsc

Zaproszenie VAT Oświadczenie

PROGRAM RAMOWY SEMINARIUM

 • Ustanowienie i utrzymanie spójności pomiarowej w badaniach chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych i gleby.
 • Rozszerzenie zakresów pomiarowych akredytowanych metod badawczych z myślą o badaniu próbek nieczystości ciekłych. Praktyczne wskazówki przeprowadzenia weryfikacji/walidacji metod badawczych oraz rutynowej analizy w odniesieniu do warunków i zasad współpracy Laboratorium z Klientem w świetle wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Aktualny stan prawny w obszarze badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • Geneza niezgodności i skarg Klientów w działalności laboratorium – studium przypadków.
 • Eksperymenty niezbędne do potwierdzenia wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO 5667-10:2021-11.
 • Excel jako narzędzie do prowadzenia kart Shewharta stosowanych w obszarze badań fizykochemicznych wody i ścieków.
 • Aktualizacja strategii dotyczącej uczestnictwa w programach PT/ILC z uwzględnieniem  wymagań dokumentu PCA DA-05 oraz postanowieniami dokumentów ILAC-P9 i EA-4/18 realizowanej w Laboratorium badań fizykochemicznych wody i ścieków.
 • Porównania wewnątrzlaboratoryjne jako element monitorowania ważności wyników.
 • Weryfikacja metod testowych w badaniach wody do spożycia przez ludzi.
 • Wdrożenie i weryfikacja metody oznaczania pH w glebie, uzdatnionych bioodpadach i osadach ściekowych wg PN-EN ISO 10390:2022-09.