Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Doskonalenie działalności laboratoryjnej w obszarze badań chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków i osadów ściekowych.(S-14Ch)

Seminarium

Termin szkolenia:

7 czerwca 2022, godz. 09:00-17:00
8 czerwca 2022, godz. 09:00-17:00
9 czerwca 2022, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

PROGRAM RAMOWY SEMINARIUM

Najczęściej popełniane błędy w laboratoriach fizykochemicznych.

Poradnik praktyczny jak skutecznie skomputeryzować działalność laboratoryjną z zastosowaniem systemu komputerowego LIMS w świetle wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Analiza próbek nieczystości ciepłych dostarczanych na stację zlewną – warunki i zasady współpracy Laboratorium z Klientem zlecającym badania w świetle wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.

„Historia życia wyposażenia” od zakupu do eksploatacji w zależności od przeznaczania danego urządzenia na przykładzie wagi, szafy termostatycznej, termometru.

Wybrane aspekty nadzoru nad jakością wody do spożycia z perspektywy nowej dyrektywy w przededniu jej implementacji do prawa krajowego.

Monitorowanie ważności wyników pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi oraz ścieków.

Internalizacja wymagań normy PN-ISO 5667-10:2021-11 zapewniająca kompletne udokumentowanie procesu pobierania próbek ścieków.

Rozpatrywanie ryzyk i szans w ramach planowania działań odnoszących się do uczestnictwa w programach PT i/lub ILC.

Proces weryfikacji/walidacji metod w laboratorium i jego ewaluacja.

Komponenty personel jako fundament pracy Laboratorium.

Właściwy dobór i sposób wykorzystania CRM w Laboratorium.