Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Doskonalenie działalności laboratorium badań mikrobiologicznych żywności, pasz i środowiska produkcji w odniesieniu do funkcjonowania systemu zarządzania w zakresie zasobów i kompetencji technicznych.(S-14Ż)

Seminarium doskonalące

Termin szkolenia:

10 czerwca 2024, godz. 09:00-17:00
11 czerwca 2024, godz. 09:00-17:00
12 czerwca 2024, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Zagadnienia tegorocznego seminarium doskonalącego wiążą się ze zmianami wymagań, które będą miały miejsce oraz problemami systemu zarządzania występującymi w codziennej pracy.

PROGRAM RAMOWY SEMINARIUM:

 • Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych na podstawie końcowego projektu nowelizowanego dokumentu ISO 7218:2024.
 • Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek w oparciu o planowane zmiany do dokumentu ISO 11133.
 • Przygotowanie próbek, w tym sporządzanie próbek analitycznych wg pierwszego arkusza normy PN-EN ISO 6887-1, z uwzględnieniem dyspozycji ISO 6887-1:2017/DAM 1 (projekt) w zakresie  przygotowania próbek zbiorczych, pulowania próbek, sporządzania dużych naważek a weryfikacja / walidacja metod.
 • Przeprowadzenie przez laboratorium walidacji większej próbki analitycznej w metodach jakościowych
  wg projektu ISO 16140-4:2020/DAmd 1
 • Problemy laboratorium przy weryfikacji metody wykrywania shigatoksycznych Escherichia coli opisanej w specyfikacji technicznej ISO/TS 13136:2012 oraz metody wykrywania enterotoksyn gronkowcowych zgodnie z PN-EN ISO 19020.
 • Wykrywanie shigatoksycznych Escherichia coli (STEC) w żywności – planowane zmiany normy ISO/TS 13136 
 • Wykrywanie Clostridium perfringens w próbkach łańcucha żywnościowego wg ISO/TS 15213-3 (specyfikacja już w publikacji w ISO)
 • Wymagania kompetencyjne a nadawanie uprawnień / upoważnień  Kierownictwu Laboratorium, Kierownikowi ds. jakości oraz personelowi  technicznemu; sposoby monitorowania kompetencji personelu.