Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Statystyka w działalności laboratoryjnej, czyli jak sprawnie dokonać obliczeń i oceny otrzymanych wyników.(MA-62)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

22 lutego 2024, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, która posłuży personelowi laboratorium do sprawnego dokonywania obliczeń i oceny otrzymanych wyników w realizacji działalności laboratoryjnej. Uczestnik dowie się, jak wybrać właściwe testy statystyczne w zależności od oczekiwanego celu, jak je przeprowadzić oraz jak udokumentować otrzymane wyniki i jakie wyciągnąć wnioski.

W części warsztatowej szkolenia zostaną przeprowadzone poszczególne obliczenia statystyczne ze wskazaniem obszarów, w których mogą one zostać wykorzystane. Warto, aby Uczestnicy, którzy będą chcieli je równocześnie wykonać mieli do dyspozycji dwa komputery / monitory do dyspozycji – jest to wygodniejsze niż przełączanie się pomiędzy ekranem szkoleniowym na platformie Webex i tym z własnymi obliczeniami

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Cyfra a liczba
 2. Zasady zaokrąglania liczb przy dodawaniu i mnożeniu
 3. Miary położenia (średnia, modalna, mediana)
 4. Miary rozproszenia (odchylenie standardowe, wariancja, rozstęp)
 5. Procedura weryfikacji hipotez (zerowej i alternatywnej)
 6. Testy statystyczne do oceny wyników i ich przykładowe wykorzystanie w działalności laboratoryjnej (m. in. w obszarze walidacji / weryfikacji metod, monitorowania ważności wyników, monitorowania kompetencji personelu), np.:
  – występowanie błędów grubych
  – istotność różnic pomiędzy wartościami odchyleń standardowych (wariancji) dwóch serii
  – istotność różnic pomiędzy wartościami średnich dwóch serii
  – porównanie wartości średniej próbki z wartością odniesienia
  – porównania wartości odchylenia standardowego (wariancji) serii z wartością odniesienia
 7. Wykorzystanie funkcji Excel w statystyce