Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Działalność laboratorium wod-kan w uregulowanym prawnie świecie.(MA-14)

Termin szkolenia:

3 marca 2022, godz. 09:00-14:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Działalność laboratorium wodno-ściekowego to codzienne obcowanie z szeregiem ustaw, rozporządzeń i decyzji administracyjnych. Trudny, prawniczy język, częste nowelizacje aktów prawnych, brak tekstów jednolitych, czasem „nieżyciowe” lub nawet wykluczające się paragrafy sprawiają, że sprostanie wszystkim wymaganiom jest dla personelu laboratorium trudnym zadaniem, obciążonym ryzykiem błędnej interpretacji, przeoczenia, niedotrzymania terminu, braku świadomości lub wystarczającej wiedzy.

Proponujemy Państwu rozważania na temat przepisów prawa w dziedzinie laboratoryjnej w zupełnie nie-prawniczym języku i w specyficznej odsłonie. Języku praktyków, który dla prawnika jest z pewnością nieakceptowalny, za to bardziej zrozumiały dla osób, które swoje kompetencje i zainteresowania koncentrują na aspektach laboratoryjnych. W odsłonie, w której „przefiltrujemy” to, co mniej istotne, „wyekstrahujemy” konkretne wytyczne dla laboratorium i „zatężymy” je do postaci jednoznacznych procedur postępowania.

PROGRAM SZKOLENIA:

Obszary regulowane w badaniach środowiskowych:

 • techniczne wymagania aktów prawnych dotyczące pobierania próbek i wykonywania badań wody, ścieków i osadów ściekowych,
 • formalne wymagania aktów prawnych dla laboratoriów realizujących usługi w obszarach regulowanych. Ten rodzaj usług wymaga szczególnej troski z uwagi na poważne konsekwencje niezgodnego z prawem postępowania – dla klientów, a w ślad za tym, dla laboratorium. Z kolei ze względu na powszechność świadczenia takich usług w branży wod-kan – tym bardziej zasługujący na wypracowanie jednoznacznych procedur.

Zagadnienia dotyczące zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotu, jakim jest laboratorium badawcze:

 • konsekwencje dla laboratorium, jakie wynikają m.in. z:
  – ustawy o odpadach,
  – rozporządzeń dotyczących stosowania substancji o działaniu rakotwórczym i mutagennym, innych substancji niebezpiecznych czy szkodliwych czynników biologicznych,
  – obowiązku zapewnienia właściwych warunków BHP w laboratorium,
  – obowiązku zapewnienia właściwych warunków BHP w laboratorium,