Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Dobre praktyki w nadzorze nad wyposażeniem w laboratorium badań fizykochemicznych wody i ścieków.(MA-30)

Termin szkolenia:

30 marca 2023, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Wydaje się, że nadzór nad wyposażeniem jest zagadnieniem znanym od lat i wszystko w tym temacie zostało już powiedziane. Rzeczywistość jest jednak taka, że ciągłe zmiany w działalności laboratoryjnej oraz potrzeba nieustającego doskonalenia sprawiają, że nadzór nad wyposażeniem jest tematem wciąż żywym, ważnym i wymagającym wyjaśnienia.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione wymagania dotyczące nadzoru nad wyposażeniem oraz sposoby ich spełnienia, poparte przykładami z praktyki. Ponadto, zostaną przedstawione najczęściej występujące niezgodności w obszarze nadzoru nad wyposażeniem, włącznie z analizą ich przyczyn oraz propozycją działań korygujących. Szkolenie będzie także okazją do przeanalizowania indywidualnych przypadków przedstawionych przez Uczestników.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Procedura dotycząca postępowania z wyposażeniem, transportowania, przechowywania, użytkowania i planowych konserwacji wyposażenia.
 2. Weryfikacja spełnienia wyspecyfikowanych wymagań wyposażenia.
 3. Planowanie wzorcowania wyposażenia – zakres i częstotliwość wzorcowania.
 4. Ocena wyników wzorcowania.
 5. Aktualizowanie i wdrażanie poprawek.
 6. Uwzględnianie danych dotyczących wyposażenia w budżetach niepewności.
 7. Sprawdzenia pośrednie wyposażenia.
 8. Środki zapobiegające niezamierzonym adjustacjom.
 9. Zapisy dotyczące wyposażenia.
 10. Ustanowienie i utrzymywanie spójności pomiarowej wyników pomiarów.
 11. Postępowanie z niezgodnościami dotyczącymi wyposażenia i spójności pomiarowej – warsztaty