Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – nowe uregulowania prawne.(MA-63)

Spotkanie informacyjne na temat najnowszego projektu ustawy z dnia 27.12.2022 r. o zmianie ustawy o zzwzoś i innych ustaw

Termin szkolenia:

1 lutego 2023, godz. 08:30-12:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Podczas spotkania zostaną omówione kierunki planowanych zmian w polskim ustawodawstwie w obszarze zapewnienia jakości wody do spożycia będących konsekwencją wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. W związku z kończącym się okresem, w którym państwa członkowskie mają obowiązek implementować zapisy ww Dyrektywy do krajowego prawodawstwa, należy się spodziewać przyspieszenia prowadzonych  w Polsce prac legislacyjnych i szybkiego ustanowienia przepisów ustawodawczych i wykonawczych zapewniających pełne wdrożenie wymagań tego dokumentu.

Projektowane przepisy prawne wprowadzają wiele zmian w podejściu do zagadnienia wody do spożycia, co będzie musiało się przełożyć na modyfikację postępowania w tym obszarze w przedsiębiorstwach wodociągowo kanalizacyjnych. Jak najszybsze zapoznanie się z tymi zmianami, choćby na etapie projektu ustawy, pozwoli na zaplanowanie właściwych działań tak, aby w odpowiednim momencie rozpocząć proces ich wdrażania.

Szczególny nacisk podczas spotkania zostanie położony na kluczowe zagadnienia dotyczące działalności przedsiębiorstw wod-kan, w tym laboratoriów badawczych. Omówione zostaną zmiany dotyczące m.in.:

  • wymagań dla dostawców wody do spożycia i właścicieli/zarządców budynków (rozdzielenie kompetencji i odpowiedzialności),
  • wymagań dla Laboratoriów badających wodę do spożycia i zasad prowadzenia badań jakości wody,
  • zasad prowadzenia nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Chcemy Państwu zaprezentować ten obszerny i skomplikowany w swojej strukturze dokument w bardziej przejrzystym i zrozumiałym świetle tak, aby ułatwić lekturę projektu ustawy we własnym zakresie i wg własnych potrzeb.