PN-EN ISO 7704:2023-06. Jakość wody. Wymagania dotyczące badania wydajności filtrów membranowych stosowanych do bezpośredniego zliczania mikroorganizmów w metodach hodowlanych.(MA-70L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.
on-line, Gdynia
Brak miejsc