Wydarzenia – ostatnio zakończone

Oznaczanie zawiesiny w wodzie i ściekach metodą wagową wg PN-ISO 872:2007+Ap1:2007.

on-line

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, która posłuży personelowi laboratorium do zapewnienia prawidłowego wdrożenia, a następnie właściwej realizacji metody oznaczania zawiesiny w wodzie i ściekach metodą wagową wg PN-ISO 872:2007+Ap1:2007. Szkolenie dedykowane jest zarówno do osób rozpoczynających pracę w laboratorium wodno-ściekowym, jak i tych, którzy z metodą już pracują, by mogli usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę. Uczestnik zostanie…

Szacowanie niepewności pomiaru w mikrobiologicznych metodach ilościowych wg PN-EN ISO 19036:2020-04.

on-line

Przedmiotem szkolenia jest norma PN-EN ISO 19036:2020-04 dotycząca zagadnień związanych z szacowaniem i wyrażaniem niepewności pomiaru związanej z wynikami ilościowymi w badaniach mikrobiologicznych łańcucha żywnościowego. Termin „niepewność pomiaru” jest używany do oznaczenia braku dokładności (poprawności i precyzji), który można przypisać wynikom badania. W kontekście oznaczeń ilościowych stanowi ona informację co do stopnia zaufania do wyników…

Doskonalenie działalności laboratoryjnej w obszarze badań chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków i osadów ściekowych.

Gdańsk-Sobieszewo

PROGRAM RAMOWY SEMINARIUM Najczęściej popełniane błędy w laboratoriach fizykochemicznych. Poradnik praktyczny jak skutecznie skomputeryzować działalność laboratoryjną z zastosowaniem systemu komputerowego LIMS w świetle wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02. Analiza próbek nieczystości ciepłych dostarczanych na stację zlewną – warunki i zasady współpracy Laboratorium z Klientem zlecającym badania w świetle wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.…