Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Kontrolowanie dostawców ścieków przemysłowych przez PWiK.(MA-26)

Termin szkolenia:

17 listopada 2022, godz. 08:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie jest skierowane do pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym laboratoriów pobierających próbki i wykonujących badania ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, uczestniczących w kontrolach prowadzonych u dostawców ścieków przemysłowych.

Ma być ono okazją do prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń, dotyczących ustalania reguł prowadzenia kontroli w regulaminach i umowach, jak też do dyskusji o prawnych i praktycznych problemach skutecznego przeprowadzania kontroli.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia dotyczące m.in. przebiegu prawidłowo prowadzonej kontroli, dokumentowania przebiegu i wyników kontroli, oceny miarodajności pobranych próbek i wiarygodności wyników badań, zasad ustalania przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, jak też możliwości wykorzystywania wyników kontroli do wyciągania ustawowych i umownych sankcji za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA:

  1. Podstawy prawne i cele kontroli: regulamin, umowy, taryfy
  2. Zasady prowadzenia i procedura kontroli
  3. Prawa i obowiązki kontrolowanego
  4. Przeciwdziałanie utrudnianiu kontroli
  5. Dokumentowanie kontroli
  6. Wykorzystywanie wyników kontroli przy naliczaniu opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  7. Błędy podważające wartość dowodową wyników badań i kontroli