Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Nadzór nad wyposażeniem i zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium mikrobiologicznym w kontekście znowelizowanej normy ISO 7218:2024.(MA-13)

Termin szkolenia:

8 listopada 2024, godz. 8:30-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie dotyczące nadzoru nad wyposażeniem przeznaczone jest dla pracowników mikrobiologicznych laboratoriów badawczych, akredytowanych i nieakredytowanych.

Prawidłowe postępowanie ze sprzętem pomiarowym, wzorcami oraz wyposażeniem pomocniczym jest istotnym elementem mającym wpływ na wiarygodność uzyskiwanych wyników badań. Niniejsze szkolenie pozwoli Państwu upewnić się, czy dotychczasowe postępowanie laboratorium jest właściwe w zakresie wyboru wyposażenia, jego włączenia do eksploatacji, obsługi, nadzoru metrologicznego oraz czy laboratorium spełnia wymagania pkt. 6.4 i 6.5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, normy ISO 7218:2024 oraz zaleceń, wytycznych i przewodników międzynarodowych organizacji takich jak EA, ILAC i in. dotyczących działalności laboratoryjnej, jako uznane i potwierdzone sposoby spełnienia wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów.

ZAKRES SZKOLENIA:

 • Wymagania akredytacyjne dla laboratoriów badawczych w obszarze nadzoru wyposażenia
 • Wyposażenie – konserwacja, wzorcowanie i sprawdzanie wg wymagań ISO 7218:2024
 • Wytyczne dotyczące wzorcowania i sprawdzeń pośrednich
 • ILAC G24 – Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych
 • Wytyczne dotyczące walidacji urządzeń i sprawdzania parametrów
 • Wytyczne dotyczące konserwacji urządzeń
 • Postępowanie z wyposażeniem pomocniczym wymagającym wyłącznie sprawdzania i/lub konserwacji
 • Wymagania normy PN-EN ISO 11133:2014-07 oraz poprawek PN-EN ISO 11133:2014-07/A1:2018-04 i PN-EN ISO 11133:2014-07/A2:2020-10 w zakresie wytwarzania i stosowania pożywek mikrobiologicznych
 • Zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie z dokumentem PCA – DA-06 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2
 • Wzorce fizyczne i materiały odniesienia, ich wykorzystywanie i nadzorowanie
 • Organizmy testowe – nadzór nad szczepami