Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Norma PN-EN ISO 8199:2019-01 Jakość wody – ogólne wymagania i wytyczne dotyczące badania mikroorganizmów metodą hodowli.(MA-47)

Termin szkolenia:

8 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie dedykowane jest laboratoriom mikrobiologicznym badającym wodę. Norma PN-EN ISO 8199:2019-01 zbiera wszystkie istotne informacje wspólne dla różnych technik stosowanych w badaniach wody, w celu ograniczenia powtarzania szczegółów technicznych w poszczególnych normach przedmiotowych. Wytyczne tej normy stanowią zatem część integralną każdej innej normy badawczej, a zatem bez znajomości wytycznych tego dokumentu nie da się poprawnie prowadzić badań.

Norma odnosi się również do zagadnień ogólnych, takich jak analityczna kontrola jakości, charakterystyka wydajności metod ilościowych i jakościowych, obliczanie wyników i ich niepewności dla różnych przypadków, tak aby wytyczne były spójne z  normą ISO 7218.

ZAKRES SZKOLENIA:

Przedstawienie wymagań dotyczących:

 • pomiarów temperatur, czasów inkubacji, objętości i masy
 • pożywek i rozcieńczalników
 • sterylizacji i odkażania, gospodarowania odpadami
 • pobierania próbek i postępowanie z próbkami  
 • metod określania liczby (ilościowych) na pożywkach stałych techniką zalewową, techniką posiewu powierzchniowego i techniką filtracji membranowej
 • wytycznych do obliczania i wyrażania wyników metod ilościowych
 • metod określania liczby za pomocą pożywek płynnych
 • metod wykrywania (jakościowych)
 • niepewności wyników badań
 • charakterystyki wydajności metod
 • analitycznej kontroli jakości badań