Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Oznaczania fosforu ogólnego metodą spektrofotometryczną w wodzie i ściekach wg PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010. Problemy analityczne podczas realizacji badań.(MA-51/Fosfor)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

11 czerwca 2021, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, która posłuży personelowi laboratorium do zapewnienia prawidłowej realizacji metod w laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych. Szkolenie dedykowane jest zarówno do osób rozpoczynających pracę w laboratorium wodno-ściekowym, jak i tych, którzy z metodą już pracują, by mogli usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę.

Uczestnik zostanie zapoznany z aspektami analitycznymi podczas realizacji badania, dowie się jaka jest zasada metody, jakie zachodzą reakcje, jak wykonać prawidłowo oznaczenie, na jakie elementy zwrócić uwagę, jak radzić sobie z potencjalnymi problemami, w tym czynnikami przeszkadzającymi.

ZAKRES SZKOLENIA:

Wybór metody, a wymagania przepisów prawa.

Zasada metody.

Stosowane wyposażenie i odczynniki.

Postępowanie z próbkami obejmujące:

  • pobieranie,
  • przygotowanie do badań,
  • usuwanie czynników przeszkadzających,
  • wykonanie oznaczenia, w tym wzorcowanie w ramach metody badawczej jako element zapewnienia spójności pomiarowej.

Potwierdzanie ważności wyników.

Wyrażanie wyników (cyfry i miejsca znaczące).

Przedstawianie wyników w sprawozdaniach z badań razem z wartością niepewności rozszerzonej.