Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Oznaczanie ChZT w wodzie i ściekach metodą spektrofotometryczną wg PN-ISO 15705:2005.(MA-51/ChZT)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

22 maja 2023, godz. 12:00-15:00

on-line
Zapisy

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, która posłuży personelowi laboratorium do zapewnienia prawidłowego wdrożenia, a następnie właściwej realizacji metody oznaczania ChZT w wodzie i ściekach metodą spektrofotometryczną wg PN-ISO 15705:2005.

Szkolenie jest odpowiednie zarówno do osób rozpoczynających pracę w laboratorium wodno-ściekowym, jak i tych, którzy z metodą już pracują, by mogli usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę.

Uczestnik zostanie zapoznany z zasadami wdrożenia metody w laboratorium, w tym ustalenia zakresu wdrożenia, oceny uzyskanych wyników, konstrukcji budżetu niepewności oraz udokumentowania tego procesu. Pozna aspekty analityczne podczas realizacji badania, dowie się m.in. jaka jest zasada metody, jak ustanowić i zapewnić spójność pomiarową, jak wykonać prawidłowo oznaczenie, na jakie elementy zwrócić uwagę, jak radzić sobie z potencjalnymi problemami, w tym czynnikami przeszkadzającymi oraz jak prezentować wyniki / rezultaty z badań w sprawozdaniach.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Wybór metody a wymagania przepisów prawa.
 2. Weryfikacja czy walidacja, opracowanie planu wdrożenia metody.
 3. Badania niezbędne do wyznaczenia parametrów weryfikacji metody.
 4. Ustanowienie i zapewnienie spójności pomiarowej.
 5. Postępowanie z próbkami i realizacja badania:
  – pobieranie
  – przygotowanie do badań
  – wpływ czynników przeszkadzających
  – stosowane wyposażenie i odczynniki
  – wykonanie oznaczenia
  – obliczenie oraz sposób wyrażania i prezentowania wyników / rezultatów w sprawozdaniach / raportach z badań (cyfry i miejsca znaczące).
 6. Poszukiwanie składowych niepewności oraz konstruowanie budżetu niepewności.
 7. Udokumentowanie procesu wdrożenia metody w laboratorium.
 8. Potwierdzenie ważności wyników – ustalenie kryteriów akceptacji dla poszczególnych elementów monitorowania ważności wyników z wykorzystaniem danych z wdrożenia metody.