Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Oznaczanie stężenia chlorków, twardości ogólnej oraz indeksu nadmanganianowego metodą miareczkową w wodzie i/lub ściekach.(MA-51/Indeks)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

16 marca 2023, godz. 08:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, która posłuży personelowi laboratorium, do zapewnienia prawidłowego wdrożenia, a następnie właściwej realizacji techniką miareczkową metody oznaczania indeksu nadmanganianowego w wodzie wg PN-EN ISO 8467:2001, chlorków w wodzie i ściekach wg PN-ISO 9297:1994 oraz twardości ogólnej wg PN-ISO 6059:1999.

Szkolenie dedykowane jest zarówno do osób rozpoczynających pracę w laboratorium wodno-ściekowym, jak i tych, którzy z metodą już pracują, by mogli usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę.

Uczestnik zostanie zapoznany z zasadami wdrożenia metody w laboratorium, w tym ustalenia zakresu wdrożenia, oceny uzyskanych wyników, konstrukcji budżetu niepewności oraz udokumentowania tego procesu. Pozna aspekty analityczne podczas realizacji badania, dowie się m.in. jaka jest zasada metody, jak ustanowić i zapewnić spójność pomiarową, jak wykonać prawidłowo oznaczenie, na jakie elementy zwrócić uwagę, jak radzić sobie z potencjalnymi problemami, w tym czynnikami przeszkadzającymi oraz jak prezentować wyniki / rezultaty z badań w sprawozdaniach.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Wybór metody a wymagania przepisów prawa.
 2. Weryfikacja czy walidacja, opracowanie planu wdrożenia metody.
 3. Badania niezbędne do wyznaczenia parametrów weryfikacji metody.
 4. Ustanowienie i zapewnienie spójności pomiarowej.
 5. Postępowanie z próbkami i realizacja badania:
  – pobieranie,
  – przygotowanie do badań,
  – wpływ czynników przeszkadzających,
  – stosowane wyposażenie i odczynniki,
  – wykonanie oznaczenia,
  – obliczenie oraz sposób wyrażania i prezentowania wyników / rezultatów w sprawozdaniach / raportach z badań (cyfry i miejsca znaczące).
 6. Poszukiwanie składowych niepewności oraz konstruowanie budżetu niepewności.
 7. Udokumentowanie procesu wdrożenia metody w laboratorium.
 8. Potwierdzenie ważności wyników – ustalenie kryteriów akceptacji dla poszczególnych elementów monitorowania ważności wyników z wykorzystaniem danych z wdrożenia metody.