Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Pobieranie reprezentatywnej próbki osadów ściekowych.(MA-53/Pobieranie)

Termin szkolenia:

16 listopada 2023, godz. 07:30-10:30

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy, która posłuży personelowi Laboratorium do zapewnienia prawidłowej realizacji procesu pobierania próbek osadów ściekowych w świetle regulacji prawnych.

Szkolenie jest dedykowane zwłaszcza pracownikom rozpoczynającym pracę zawodową w Laboratorium, jak również pracownikom pragnącym doskonalić kompetencje techniczne.

ZAKRES SZKOLENIA:

PRAKTYCZNE TECHNIKI POBIERANIA RÓŻNEGO RODZAJU PRÓBEK OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 1. Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do pobierania próbek osadów ściekowych
 2. Znormalizowane metody w obszarze pobierania próbek osadów ściekowych:
  • PN-EN ISO 5667-13:2011 – Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 13: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów
  • PN-EN ISO 5667-15:2009 – Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 15: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami osadów ściekowych i osadów dennych
  • W odniesieniu do ww. metod zostaną omówione poniższe aspekty:
   • cele pobierania
   • stosowane wyposażenie
   • sposób pobierania próbek
   • rodzaje pobieranych próbek
   • miejsca i punkty pobieranych próbek
   • homogenizacja i pomniejszanie próbek
   • transport próbek
   • przechowywanie próbek
   • utrwalanie próbek
   • zapisy z procesu pobierania próbek
   • pytania i odpowiedzi

WERYFIKACJA PROCESU POBIERANIA PRÓBEK OSADU ŚCIEKOWEGO, POTWIERDZENIE WAŻNOŚCI WYNIKÓW DALSZYCH BADAŃ

 1. Jak zaplanować weryfikację procesu pobierania próbek osadów ściekowych uwzględniając:
  • zasoby
  • rodzaj działalności
  • rodzaj matryc
  • cechy charakterystyczne metody
  • kryteria akceptacji
 2. Jakie elementy potwierdzenia ważności wyników należy realizować, aby zapewnić ważność wyników dalszych badań
 3. Jakie wyniki wykorzystać do oceny niepewności wynikające z procesu pobierania próbek osadów
 4. Pytania i odpowiedzi