Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Pobieranie reprezentatywnej próbki osadów ściekowych.(MA-53/Pobieranie)

Pobieranie, weryfikacja, potwierdzenie ważności i ocena niepewności.

Termin szkolenia:

21 listopada 2022, godz. 08:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy, która posłuży personelowi Laboratorium do zapewnienia prawidłowej realizacji procesu pobierania próbek osadów ściekowych w świetle regulacji prawnych.

Szkolenie jest dedykowane zwłaszcza pracownikom rozpoczynającym pracę zawodową w Laboratorium, jak również pracownikom pragnącym doskonalić kompetencje techniczne.

Szkolenie obejmuje trzy bloki, które zapewne zainteresują próbkobiorców oraz personel zajmujący się weryfikacją, potwierdzeniem ważności i szacowaniem niepewności. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość opracowania własnych wyników z wykorzystaniem przedstawionych algorytmów, a także uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz propozycji rozwiązania istniejących problemów.

PROGRAM SZKOLENIA:

Praktyczne techniki pobierania różnego rodzaju próbek osadów ściekowych

Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do pobierania próbek osadów ściekowych

Znormalizowane metody w obszarze pobierania próbek osadów ściekowych:

 • PN-EN ISO 5667-13:2011 – Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 13: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów
 • PN-EN ISO 5667-15:2009 – Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 15: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami osadów ściekowych i osadów dennych

W odniesieniu do ww. metod zostaną omówione poniższe aspekty:

 • cele pobierania
 • stosowane wyposażenie
 • sposób pobierania próbek
 • rodzaje pobieranych próbek
 • miejsca i punkty pobieranych próbek
 • homogenizacja i pomniejszanie próbek
 • transport próbek
 • przechowywanie próbek
 • utrwalanie próbek
 • zapisy z procesu pobierania próbek
 • pytania i odpowiedzi

Weryfikacja procesu pobierania próbek osadu ściekowego, potwierdzenie ważności wyników dalszych badań

Jak zaplanować weryfikację procesu pobierania próbek osadów ściekowych uwzględniając:

 • zasoby
 • rodzaj działalności
 • rodzaj matryc
 • cechy charakterystyczne metody
 • kryteria akceptacji

Jakie elementy potwierdzenia ważności wyników należy realizować, aby zapewnić ważność wyników dalszych badań

Pytania i odpowiedzi

Ocena niepewności wynikająca z procesu pobierania  próbek osadów

 • Jakie wyniki wykorzystać do oceny niepewności wynikające z procesu pobierania próbek osadów
 • Jakie narzędzia statystyczne zastosować do obliczeń
 • Jak oszacować składową pobierania
 • Jak uwzględnić składową pobierania w niepewności pomiaru
 • Jak zastosować obliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Pytania i odpowiedzi