Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Przedstawianie wyników badań fizykochemicznych przez akredytowane laboratoria w świetle komunikatu PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r.(MA-54)

Termin szkolenia:

12 października 2021, godz. 12:30-14:30.

on-line
Brak miejsc

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie przedstawiania przez akredytowane laboratorium wyników badań ilościowych oraz informacji
o uzyskanych rezultatach badań w raportach, w których laboratoria powołują się na posiadaną akredytację.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia zawierające szczegółowy zakres szkolenia.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Definicje związane z przedstawianiem wyników badań
 2. Wynik badania ilościowego a informacja o rezultacie badania
 3. Przedstawianie wyników w raportach z uwzględnieniem:
  – wymagań akredytacyjnych zawartych w PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  – zasad metrologii określonych w przewodniku PKN-ISO/IEC Guide 99 (VIM)
  – wytycznych ILAC G17:01/2021
 4. Przedstawianie informacji o rezultatach badań w obszarach regulowanych i dobrowolnych (poniżej dolnej i powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody)
 5. Przedstawianie stwierdzeń zgodności z wykorzystaniem wyników i/lub informacji o rezultatach badań
 6. Uzgodnienia z klientem w odniesieniu do prezentowania wyników / rezultatów badań w raportach