Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Przygotowanie próbek, w tym sporządzanie próbek analitycznych, wg arkuszy normy PN-EN ISO 6887 (1-6).(MA-9)

Termin szkolenia:

8 maja 2024, godz. 08:30-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów, podczas którego uczestnicy nauczą się przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych, przygotowania próbek analitycznych, zgodnie z wymaganiami wieloarkuszowej normy PN-EN ISO 6887: od 1 do 6, dzięki czemu podwyższą swoje kompetencje i unikną często popełnianych błędów.

Uczestnicy poznają różnicę pomiędzy przygotowaniem dużych naważek / próbek analitycznych a pulowaniem próbek.

Szkolenie pomoże rozszerzyć i utrwalić wiedzę z zakresu przechowywania i postępowania z próbkami pobranymi z obszaru produkcji i obrotu żywnością oraz pobranymi na etapie produkcji pierwotnej zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10, przepisów/wymagań obszaru regulowanego prawnie.

Szkolenie zwróci uwagę na źródła potencjalnych problemów i najczęściej popełniane błędy w zakresie przygotowania próbek i pomoże im zapobiec np. przy przygotowaniu próbek suchych, mrożonych, o niskim pH, posiadających właściwości hamujące itd.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Szczegółowe zasady przygotowania próbek żywności i próbek środowiskowych do badań mikrobiologicznych, przygotowanie próbek analitycznych i zawiesiny wyjściowej według wieloarkuszowej normy PN -EN ISO 6887-1 do 6:
  • Zasady przygotowania zawiesin wyjściowych i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 6887-1, w tym kontrola mikrobiologiczna płynów do rozcieńczeń
  • Zasady przygotowania próbek mięsa i produktów mięsnych wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 6887-2
  • Zasady przygotowania próbek ryb i przetworów rybnych wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 6887-3
  • Zasady przygotowania próbek produktów różnorodnych wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 6887-4
  • Zasady przygotowania próbek mleka i przetworów mlecznych wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 6887-5
  • Zasady przygotowania próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej wg aktualnego wydania normy PN-EN ISO 6887-6
 2. Zasady pulowania próbek
 3. Wymagania aktualnych norm i niektórych przepisów prawa dotyczących przechowywania i postępowania z próbkami pobranymi z obszaru produkcji i obrotu żywnością oraz pobranymi na etapie produkcji pierwotnej np. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10, Rozporządzenie (WE) 2073/2005 z późniejszymi zmianami