Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Szacowanie niepewności pomiaru w mikrobiologicznych metodach ilościowych wg PN-EN ISO 19036:2020-04.(MA-45)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

21 czerwca 2022, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Przedmiotem szkolenia jest norma PN-EN ISO 19036:2020-04 dotycząca zagadnień związanych z szacowaniem i wyrażaniem niepewności pomiaru związanej z wynikami ilościowymi w badaniach mikrobiologicznych łańcucha żywnościowego.

Termin „niepewność pomiaru” jest używany do oznaczenia braku dokładności (poprawności i precyzji), który można przypisać wynikom badania. W kontekście oznaczeń ilościowych stanowi ona informację co do stopnia zaufania do wyników przedstawionych przez laboratorium. Informacja ta jest wykorzystywana przez klientów do stwierdzania zgodności z wyspecyfikowanymi w przepisach prawa lub w inny sposób określonych wymaganiach, do podejmowania decyzji niosących poważne konsekwencje zdrowotne, finansowe, administracyjne itp.

Generalnie obserwuje się tendencje do ujednolicenia podejścia do zagadnienia szacowania niepewności w różnych obszarach badań mikrobiologicznych, ponieważ na świecie nie ma jednolitego podejścia w tej kwestii, co stanowi problem decyzyjny w laboratoriach, odnośnie do tego, które podejście jest właściwe i czy zostanie zaakceptowane przez jednostki oceniające zgodność.

Nowe podejście przedstawione w/w normie bazuje na minimum trzech różnych składowych niepewności, obejmujących niepewność techniczną związaną z wykonaniem badania, niepewność wynikającą z różnic między matrycami i niepewność związanym z losowym rozkładem mikroorganizmów w badanej matrycy.

W przypadku metod obejmujących etap potwierdzania kolonii te składowe też zostają włączone do oszacowanej niepewności złożonej. Są to niepewność Poissona związaną z technikami liczenia kolonii i niepewność związana z badaniami mającymi na celu potwierdzenie tożsamości określonych organizmów w oparciu o liczbę wytypowanych organizmów prawdopodobnych.

W przypadku metod opartych na technice NPL niepewność związana z oszacowaniem tej prawdopodobnej liczby również zostaje uwzględniana.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym pomożemy Państwu zrozumieć nowe podejście i przebrnąć przez pozornie zawiłe obliczenia statystyczne.

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Obliczanie niepewności złożonej i rozszerzonejTerminy, definicje i symbole
 2. Krótkie wprowadzenie do statystyki: odchylenie standardowe, wariancja, niepewność standardowa, niepewność złożona, niepewność rozszerzona, analiza wariancji
 3. Wybór, przygotowanie i liczba próbek laboratoryjnych
 4. Identyfikacja głównych źródeł niepewności
 5. Oszacowanie niepewności technicznej
 6. Oszacowanie niepewności związanej z matrycą
 7. Oszacowanie niepewności związanej z rozkładem mikroorganizmów w próbce analitycznej
  – zliczanie kolonii – niepewność Poissona
  – niepewność potwierdzenia
  – niepewność najbardziej prawdopodobnej liczby
 8. Obliczanie niepewności złożonej i rozszerzonej
 9. Wyrażenie niepewności pomiaru w raportach z badań
 10. Przedstawianie wyników poniżej granicy oznaczalności

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – przykłady robocze

 • Obliczanie odchylenie standardowe odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej:
  Obliczanie odchylenia standardowego odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej – przykład
  z jednym powtórzeniem w każdym z dwóch badanych rozcieńczeń
  Obliczanie odchyleń standardowych dla dwóch lub więcej niż dwóch próbek analitycznych (odchylenie standardowe odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej i odchylenie standardowe niepewności matrycy)
  Obliczenia odchylenia standardowego odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej dla wyników analitycznych na wielu próbkach, przy użyciu narzędzia z jednokierunkową analizą wariancji ANOVA
 • Szacowanie niepewności związanych z rozkładem mikroorganizmów
  Szacowanie niepewności Poissona – związana z liczeniem kolonii
  Szacowanie niepewności potwierdzania kolonii
  Szacowanie niepewności najbardziej prawdopodobnej liczby NPL
 • Obliczanie niepewności złożonej i rozszerzonej
  Przykład 1 Metody instrumentalne, w których nie zlicza się kolonii     
  Przykład 2 Metody zliczania kolonii bez potwierdzenia    
  Przykład 3 Metody zliczania kolonii z potwierdzeniem
  Przykład 4 Metody NPL
 • Przykłady wyrażenia niepewności pomiaru w raportach z badań
 • Przykłady przedstawianie wyników poniżej granicy oznaczalności
 • Wyznaczanie granic 95 % przedziałów ufności
 • Przeliczanie wartości wyniku wyrażonego w jtk/ g lub ml na log 10 i odwrotnie