Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Vademecum systemu zarządzania w laboratorium.(MA-58)

Niezbędnik początkującego Laboranta

Termin szkolenia:

Moduł 1 – 08 listopada 2022, godz. 09:00-11:00
Moduł 2 – 15 listopada 2022, godz. 09:00-10:30
Moduł 3 – 15 listopada 2022, godz. 11:00-12:30
Moduł 4 – 15 listopada 2022, godz. 13:00-14:30
Moduł 5 – 22 listopada 2022, godz. 09:00-11:00
Moduł 6 – 29 listopada 2022, godz. 09:00-10:30
Moduł 7 – 29 listopada 2022, godz. 11:00-12:30
Moduł 8 – 29 listopada 2022, godz. 13:00-14:30
Moduł 9 – 06 grudnia 2022, godz. 09:00-11:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

ZAKRES SZKOLENIA:

Kurs dla nowo zatrudnionych pracowników laboratoriów badań środowiskowych wychodzący naprzeciw obowiązkowi Kierownictwa w zakresie przeszkolenia nowego personelu z zasad funkcjonowania systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/EC 17025:2018.

Proponowany blok krótkich szkoleń, prezentujących w prosty sposób najważniejsze elementy systemu zarządzania, zapewnia zdobycie podstawowej wiedzy o zasadach funkcjonowania akredytowanego laboratorium, stanowiąc fundament dalszego rozwoju pracownika na stanowisku laboranta.

Na kurs składa się dziewięć niezależnych modułów (szkoleń), z których każde dotyczy innego ważnego elementu systemu zarządzania:

1. Filozofia systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

2. Weryfikacja/walidacja metod i ocena niepewności pomiaru

3. Nadzór nad wyposażeniem i spójność pomiarowa w laboratorium

4. Monitorowanie ważności wyników w laboratorium chemicznym

5. Pobieranie próbek i postępowanie z obiektami do badań

6. Wyrażanie i raportowanie wyników badań fizykochemicznych

7. Odstępstwa, badania niezgodne z wymaganiami i działania korygujące

8. Audit wewnętrzny i ocena PCA w akredytowanym laboratorium

9. Dyskusja i przykłady praktycznego wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Moduły od 2 do 9 można wybrać dowolnie. Natomiast każdy, kto wybrał choć jeden z nich może również uczestniczyć w module nr 1 przedstawiającym filozofię systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – do czego bardzo zachęcamy.

Moduły przewidziane są na około 90 lub 120 minut. Ostatni jest przewidziany na dyskusję, wyjaśnienie wątpliwości, odpowiedzi na pytania dot. poruszanych zagadnień, a także na omówienie przykładów praktycznego wdrożenia  wymagań normy.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania akredytowanego laboratorium w kontekście wymagań normy PN-EN ISO/EC 17025:2018.