Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Metody referencyjne mikrobiologicznego badania wody.(MA-25L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

14 kwietnia 2023, godz. 08:00-16:00 – on-line
17 kwietnia 2023, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
18 kwietnia 2023, godz. 08:00-13:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

on-line, Gdynia
Ostatnie miejsca

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników mikrobiologicznych laboratoriów badania wody. Obejmuje całość zagadnień związanych z praktycznym wykonaniem badań metodami / technikami referencyjnymi określonymi w przepisach prawnych dla poszczególnych rodzajów wód omówienie metod oznaczania poszczególnych mikroorganizmów wskaźnikowych i zaprezentowanie typowych i nietypowych wzrostów na pożywkach oraz interpretacja wyników badań potwierdzających, a także najczęściej popełniane błędy.

ZAKRES SZKOLENIA:

14 KWIETNIA 2023 R. – szkolenie on-line

Omówienie obowiązujących metod związanych z mikrobiologicznym badaniem wody:

  • określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym wg normy PN-EN ISO 6222:2004
  • wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli według serii norm: PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04 i PN-EN ISO 9308-2:2014-06
  • wykrywanie i oznaczanie ilościowe E. coli według serii norm: PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04, PN-EN ISO 9308-2:2014-06 i PN-EN ISO 9308-3:2002
  • wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych wg PN-EN ISO 7899-2:2004 oraz PN-EN ISO 7899-1:2002
  • oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens wg PN-EN ISO 14189:2016-10
  • wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa wg PN-EN ISO 16266:2009 oraz techniką NPL wg  PN-EN ISO 16266-2:2022-04
  • metodyka wykrywania i oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich: PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A

17 KWIETNIA 2023 R. – szkolenie praktyczne w laboratorium

Zajęcia praktyczne w laboratorium dotyczące wykonania badań omówionych podczas szkolenia on-line w dniu 14 kwietnia.

18 KWIETNIA 2023 R. – szkolenie praktyczne w laboratorium

C.d. zajęć praktycznych dotyczących wykonania badań.