Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Wdrożenie metody oznaczania ilościowego colifagów somatycznych wg normy PN-EN ISO 10705-2:2005.(MA-55L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

26 października 2022, godz. 08:20-16:00

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Zapisy

Szkolenie będzie poświęcone szczegółowemu omówieniu i prezentacji metody wykrywania i oznaczania ilościowego colifagów somatycznych w próbkach wody na podstawie normy PN-EN ISO 10705-2:2005.

Duży nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty wdrożenia normy, w tym omówienie wyposażenia laboratorium oraz demonstracji przebiegu procedury wykrywania colifagów w badanej próbce.

 1. Wprowadzenie do tematu – krótki wstęp teoretyczny, przedstawienie przedmiotu szkolenia, czyli czym są
  i gdzie występują colifagi somatyczne oraz charakterystyka szczepów bakteryjnych służących do ich wykrywania.
 2. Omówienie wyposażenia laboratorium mikrobiologicznego niezbędnego do pracy z bakteriofagami. Prezentacja niezbędnej aparatury, szkła laboratoryjnego, podłoży oraz szczepów bakterii i colifagów.
 3. Prezentacja metod/procedur badawczych w oparciu o normę PN-EN ISO 10705-2.
  3.1. Przygotowanie materiału do badań.
  – Przygotowanie i przechowywanie wyjściowych i roboczych hodowali szczepów referencyjnych bakterii
  – Kalibracja pomiarów absorbancji bakterii
  – Namnożenie i przechowywanie colifaga referencyjnego phiX174
  3.2. Postępowanie z różnymi typami prób
  – Przygotowanie inokulum szczepu referencyjnego gospodarza dla różnych prób
  – Próbki standardowe
  – Próbki z dużą liczbą mikroflory towarzyszącej
  – Próbki o niskiej liczbie fagów
  – Test na obecność/brak obecności fagów w próbie oraz próba kontrolna z fagiem referencyjnym phiX174
  – Procedura liczenia łysinek
 4. Omówienie ograniczeń i zagrożeń związanych z wprowadzeniem colifagów do laboratorium mikrobiologicznego, z uwzględnieniem ryzyka kontaminacji laboratorium bakteriofagami oraz propozycją metod przeciwdziałania tym ograniczeniom.