Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Wdrożenie nowych wydań norm PN-EN ISO 6888-1:2022-03 i PN-EN ISO 6888-2:2022-03 dotyczących oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności i paszach.(MA-3)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

4 października 2022, godz. 09:00-14:30

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie jest adresowane do laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, pasze, próbki środowiskowe i próbki z obszaru produkcji pierwotnej. W trakcie szkolenia zostaną omówione poszczególne etapy dwóch – nieznacznie zmodyfikowanych w stosunku do poprzednich wersji – metod oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich wg nowych edycji norm: PN-EN ISO 6888-1:2022-03 i PN-EN ISO 6888-2:2022-03 oraz elementy weryfikacji wymienionych metodw warunkach laboratorium.Uczestnicy zostaną zapoznani z etapami: posiewu wgłębnego i powierzchniowego, wyboru i liczenia kolonii, identyfikacją wybranych kolonii, obliczaniem i przedstawieniem wyniku końcowego.

ZAKRES SZKOLENIA:

  • metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parker wg PN-EN ISO 6888-1:2022-03
  • metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem wg PN-EN ISO 6888-2:2022-03
  • obliczenie i przedstawienie wyniku końcowego dla metody posiewu wgłębnego i metody posiewu powierzchniowego z identyfikacją liczonych kolonii wg PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10
  • weryfikacja omawianych metod w laboratorium z zastosowaniem wytycznych zawartych w normie PN-EN ISO 16140-3:2021-07:
    – weryfikacja wdrożenia metody
    – weryfikacja produktu – wyznaczenie eBias