Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Wdrożenie znowelizowanej normy ISO 7218:2024 w laboratorium mikrobiologicznym.(MA-71)

Termin szkolenia:

18 września 2024, godz. 08:30-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie dotyczące wdrożenia zasad dobrej praktyki mikrobiologicznej zgodnie z wymaganiami normy ISO 7218:2024 przeznaczone jest dla pracowników mikrobiologicznych laboratoriów badawczych, akredytowanych i nieakredytowanych badających żywność oraz wodę, która jest używana do produkcji żywności lub jest uważana za żywność w ustawodawstwie krajowym. Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej są istotnym elementem mającym wpływ na wiarygodność uzyskiwanych wyników badań. Niniejsze szkolenie pozwoli Państwu upewnić się, czy dotychczasowe postępowanie laboratorium jest właściwe w zakresie: infrastruktury laboratorium, wymagań dla personelu, wyboru wyposażenia, jego włączenia do eksploatacji, obsługi, nadzoru metrologicznego, wykonywania badań wraz z metodami obliczeniowymi, wyborem i charakterystyką mikroorganizmów kontrolnych wraz z ich nadzorem oraz zapewnienia jakości uzyskiwanych wyników.

ZAKRES SZKOLENIA:

  • Projekt laboratorium i jego infrastruktura wraz z względami bezpieczeństwa biologicznego
  • Personel monitorowanie kompetencji i nadzór
  • Wyposażenie – postępowanie, konserwacja, weryfikacja oraz wzorcowanie
  • Dobre praktyki podczas pobierania, transportowania i postępowania z próbkami
  • Wykonywanie analiz wraz z wydaniem wyniku dla metod ilościowych, jakościowych oraz metody potwierdzania i identyfikacji
  • Organizmy testowe – wybór i charakterystyka oraz nadzór
  • Kontrola jakości wykonywanych analiz z podziałem na procesy wewnętrzne oraz zewnętrzne wraz z oceną ich wyników