Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych nowej normy ISO 16140-3:2021-01.(MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

23 marca 2021, godz. 09:00-15:00

on-line
Brak miejsc

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, pasze, próbki środowiskowe oraz próbki z etapu produkcji pierwotnej przygotowujących się do weryfikacji metod mikrobiologicznych.

Zostało przygotowane w oparciu o wytyczne nowej normy ISO 16140-3:2021-01 Microbiology of the food chain – Method validation. Part 3: Protocol for the verification and validation alternative methods implemented in a single laboratory (Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Walidacja metod – Część 3: Protokół weryfikacji metod referencyjnych i zwalidowanych metod alternatywnych w pojedynczym laboratorium).

Norma ISO 16140-3:2021-01 zawiera procedury i kryteria akceptacji wdrażania metod badawczych w laboratorium. Obejmuje badanie weryfikacyjne wdrożenia metody i badanie weryfikacyjne produktu z oddzielnymi protokołami weryfikacji jakościowych i ilościowych metod mikrobiologicznych oraz protokołem weryfikacji metody potwierdzania. Zawiera również protokół informacyjny do weryfikacji metod referencyjnych, które nie zostały jeszcze w pełni zwalidowane.

 

ZAKRES SZKOLENIA:

 

Prezentacja wymagań:

 • weryfikacja metody a weryfikacja produktu
 • protokół techniczny weryfikacji zwalidowanych metod jakościowych i zwalidowanych metod ilościowych (referencyjnych lub alternatywnych)
 • protokół weryfikacji niezwalidowanych metod referencyjnych
 • protokół techniczny weryfikacji zwalidowanych alternatywnych metod potwierdzania
 • parametry charakterystyki weryfikowanych metod (eLOD50, eBias i odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna SIR),
 • wybór matryc w zależności od protokołu weryfikacji
 • opracowanie wyników
 • kryteria akceptacji

 

Ćwiczenia:

 • przygotowanie inokulum do kontaminacji próbek
 • przykłady weryfikacji metody ilościowej i jakościowej
 • obliczanie parametrów statystycznych (eLOD50, eBias, odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna SIR)
 • analiza wyników weryfikacji w porównaniu do kryteriów akceptacji