Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Weryfikacja metody wykrywania Salmonella spp. według normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04 zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07.(MA-17/S)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

27 maja 2022, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, pasze, próbki środowiskowe oraz próbki z etapu produkcji pierwotnej w kierunku wykrywania Salmonella spp. metodą referencyjną według normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09, przygotowujących się do weryfikacji metody zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Walidacja metody — Część 3: Protokół weryfikacji referencyjnych i zwalidowanych metod alternatywnych w pojedynczym laboratorium.

Norma PN-EN ISO 16140-3:2021-07 zawiera procedury i kryteria akceptacji wdrażania metod badawczych w laboratorium. Obejmuje badanie weryfikacyjne wdrożenia metody i badanie weryfikacyjne produktu z oddzielnymi protokołami weryfikacji jakościowych i ilościowych metod mikrobiologicznych oraz protokołem weryfikacji metody potwierdzania. Zawiera również protokół informacyjny do weryfikacji metod referencyjnych, które nie zostały jeszcze w pełni zwalidowane.

PREZENTACJA WYMAGAŃ:

 • weryfikacja metody a weryfikacja produktu
 • protokół techniczny weryfikacji wykrywania Salmonella spp. jako przykład weryfikacji zwalidowanych metod jakościowych
 • protokół techniczny weryfikacji zwalidowanych alternatywnych metod potwierdzania (w przypadku stosowania takich metod w badaniach potwierdzających Salmonella spp.)
 • parametry charakterystyki metody
 • eLOD50 – wybór jednego z trzech protokołów postępowania
 • opracowanie wyników
 • kryteria akceptacji

ĆWICZENIA:

 • wybór matryc w zależności od zakresu produktów badanych w laboratorium
 • przygotowanie inokulum szczepu do kontaminacji próbek
 • sposób kontaminacji próbek w zależności od wybranego protokołu otrzymania parametru eLOD50
 • szacowanie wartości parametru eLOD50 na podstawie uzyskanych wyników
 • analiza wyników weryfikacji w porównaniu do kryteriów akceptacji