Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych w próbkach osadu ściekowego.(MA-53/Parazyty)

Termin szkolenia:

9 maja 2022, godz. 09:00-15:00
10 maja 2022, godz. 09:00-14:00

on-line
Zapisy

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy, która posłuży personelowi Laboratorium do prawidłowego – zgodnie z uregulowaniami prawnymi – wykonania badania w kierunku wykrywania i ilościowego oznaczania jaj pasożytów jelitowych w próbkach osadów ściekowych.

Szkolenie jest dedykowane zwłaszcza pracownikom rozpoczynających pracę zawodową w Laboratorium, jak również pracownikom pragnącym doskonalić kompetencje techniczne.

Szkolenie składa się z 2 bloków poświęconych:

9 MAJA 2022 r. w godz. 9:00-15:00 – Praktyczne wskazówki dotyczące metod wykrywania i oznaczania liczby żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzajów: Ascaris, Trichuris, Toxocara.

Wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do osadów ściekowych

Omówienie wskaźników sanitarnej oceny osadów ściekowych: Ascaris sp., Trichuris sp. oraz Toxocara sp.

Wymagania norm metodycznych umożliwiających ocenę stanu sanitarnego osadów ściekowych:

  • Metoda najczęściej stosowanej przez Laboratoria wod-kan, a opisana w normie PN-Z-19000-4:2001 Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych Ascaris lumbricoides i Trichuris trichura
  • Najnowsza norma dostosowanej do osadów ściekowych PN-Z-19005-4:2018 Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego materiału wprowadzanych do gleb. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzaju Ascaris, Trichuris, Toxocara w odwadnianych osadach ściekowych, przeznaczonych do wprowadzania do gleby.

Wykonanie oznaczeń ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przygotowania analityka pod względem merytorycznym do badań parazytologicznych (umiejętność rozpoznawania jaj pasożytów jelitowych na podstawie ich cech morfologicznych i określania żywotności oraz stopnia zaawansowania ich rozwoju, sposoby dokumentowania badania)
  • przygotowania pod względem sprzętowym pracowni parazytologicznej 
  • przygotowania próbek różnych osadów do badań
  • przedstawienia plusów i minusów omawianych metod

Wyrażanie wyników

Raportowanie wyników

10 MAJA 2022 r. w godz. 9:00-14:00

  1. Weryfikacja metody wykrywania i oznaczania liczby żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzajów: Ascaris, Trichuris, Toxocara,
  2. Potwierdzenie ważności wyników,
  3. Ocena niepewności pomiaru