Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Wyznaczanie parametrów weryfikacji metod mikrobiologicznych wg PN-EN ISO 16140-3:2021-07 na przykładzie eLOD50 i eBias.(MA-17L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium

Termin szkolenia:

Gdynia
Zapisy

Szkolenie jest adresowane do laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, pasze, próbki środowiskowe i próbki z obszaru produkcji pierwotnej. W trakcie szkolenia zostaną omówione przykłady przeprowadzenia badań weryfikacyjnych na wybranych drobnoustrojach w celu wyznaczenia eLOD50 i eBias wg nowej normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07, zawierającej wytyczne dotyczące weryfikacji metod referencyjnych i  zwalidowanych metod alternatywnych w pojedynczym laboratorium. Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w kolejnych etapach praktycznego wykonania badań weryfikacyjnych: przygotowaniu zawiesin drobnoustrojów o określonym poziomie koncentracji docelowego drobnoustroju, sprawdzeniu poziomu koncentracji, wyborze odpowiednich rozcieńczeń, kontaminacji próbek, wykonaniu obliczeń i wyznaczeniu eLOD50 i eBias.

ZAKRES SZKOLENIA:

  • Weryfikacja wdrożenia metody i weryfikacja produktu w metodach mikrobiologicznych jakościowych na wybranych przykładach drobnoustrojów – wyznaczenie eLOD50.
  • Weryfikacja metod mikrobiologicznych ilościowych na wybranych przykładach drobnoustrojów – wyznaczenie eBias.
  • Przygotowanie zawiesin wybranych szczepów i wykonanie rozcieńczeń celem określenia wymaganego poziomu koncentracji drobnoustroju – ćwiczenia praktyczne.
  • Sprawdzenie poziomu koncentracji i wybór odpowiednich rozcieńczeń – ćwiczenia praktyczne.
  • Przygotowanie do kontaminacji próbek w celu wyznaczenia eLOD50 i eBias– ćwiczenia praktyczne.
  • Obliczenie parametrów weryfikacji metod mikrobiologicznych: eLOD50 i eBias– ćwiczenia praktyczne.