Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych.(MA-34)

Termin szkolenia:

20 maja 2021, godz. 08:00-15:00

on-line
Brak miejsc

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów mikrobiologicznych i pożywkarni przygotowujących pożywki dla celów mikrobiologii. Zostało przygotowane w oparciu o wytyczne normy  międzynarodowej PN-EN ISO 11133:2014-07+A1:2018-04+A2:2020-10 (wersja angielska)Mikrobiologia żywności, pasz i wody – Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek z uwzględnieniem aktualnej zmiany polegającej na dodaniu załącznika normatywnego, przedstawiającego wytyczne do sprawdzania pożywek do potwierdzeń, odczynników i testów.

Zamiarem organizatorów szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi wymaganiami dotyczącymi przygotowania i kontroli jakości pożywek, jak też praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Terminy i definicje
 2. Zapewnienie jakości na każdym etapie przygotowywania pożywek:
 3. dokumentacja producenta
 4. przygotowanie
 5. terminy ważności
 6. przechowywanie przed użyciem
 7. Zakres oceny pożywek stałych i płynnych:
 8. wymagania ogólne
 9. ocena cech fizycznych, chemicznych i jałowości
 10. potwierdzenie przydatności pożywek z użyciem szczepów wzorcowych: ocena żyzności, specyficzności i selektywności , kryteria i interpretacja wyników
 11. Metody oceny pożywek stałych
 12. metody ilościowe
 13. metody jakościowe
 14. ocena pożywek stosowanych w technice filtracji membranowej
 15. Metody oceny pożywek płynnych
 16. metody ilościowe
 17. metody jakościowe
 18. Metody oceny płynów stosowanych do przygotowania dziesięciokrotnych rozcieńczeń zawiesiny wyjściowej inokulum
 19. Metody oceny pożywek, odczynników i testów stosowanych do potwierdzeń i kontroli jakości badań w ramach metody badawczej – nowe wytyczne zawarte w Załączniku K
 20. Karty kontrolne do monitorowania jakości pożywek stałych
 21. Postępowanie ze szczepami wzorcowymi bakterii
 22. wybór szczepów wzorcowych do oceny jakości pożywek
 23. utrzymywanie szczepów wzorcowych w laboratorium
 24. przygotowanie kultur roboczych