Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Ustanowienie i zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych.(MA-46)

Termin szkolenia:

27 kwietnia 2023, godz. 08:00-11:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem niniejszego szkolenia jest pozyskanie wiedzy na ustanowienia i utrzymywania spójności pomiarowej w laboratorium badawczym.

Uczestnik dowie się m.in. w jakim zakresie i jak często wzorcować swoje wyposażenie, jak wybrać właściwy materiał odniesienia, by móc zapewnić spójność pomiarową wyników pomiarów w laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz znowelizowanego dokumentu Polskiego Centrum Akredytacji DA-06 „Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów”.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Terminologia związana spójnością pomiarową
 2. Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do spójności pomiarowej:
  • ustanowienie i utrzymywanie spójności pomiarowej wyników pomiarów poprzez udokumentowany, nieprzerwany łańcuch wzorcowań
  • spójność pomiarowa zapewniona poprzez powiązanie wyników z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI
  • spójność pomiarowa w przypadku braku technicznej możliwości powiązania wyników z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI
 3. Wymagania DA-06 „Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów”, m.in.:
  • ustanowienie spójności pomiarowej poprzez wzorcowanie
  • CRM stosowane do ustanowienia spójności pomiarowej
 4. Wzorcowanie wyposażenia:
  • zakres wzorcowania
  • częstotliwość wzorcowania
  • wykorzystanie danych z wzorcowania
 5. Dobra praktyka laboratoryjna przy stosowaniu materiałów odniesienia zapewniających spójność pomiarową:
  • wymagania dla CRM
  • kompetencje producentów certyfikowanych materiałów odniesienia
  • specyfikacja zamówienia certyfikowanego materiału odniesienia
  • postępowanie z materiałami odniesienia