Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

PN-EN ISO 7704:2023-06. Jakość wody. Wymagania dotyczące badania wydajności filtrów membranowych stosowanych do bezpośredniego zliczania mikroorganizmów w metodach hodowlanych.(MA-70)

Termin szkolenia:

W terminie 14 i 25 września 2023 nie ma już wolnych miejsc na szkolenie online. Zapraszamy do udziału w dniu 24 listopada.

on-line
Brak miejsc

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane laboratoriom mikrobiologicznym badającym wodę metodami opartymi na technice filtracji membranowej, w związku ze zmianą podejścia do oceny przydatności filtrów membranowych opublikowanego w nowym wydaniu normy PN-EN ISO 7704:2023-06. Aktualne wymaga wdrożenia w laboratorium, ponieważ anuluje i zastępuje wydanie pierwsze tejże normy PN-ISO 7704:2001.

Sama ocena jest dużo bardziej złożona niż do tej pory.

Podejście opisane w nowym wydaniu normy ISO 7704:2023 ma na celu wykazanie przydatności nie tylko filtrów membranowych, ale całego systemu detekcji mikroorganizmów, a więc łącznie z pożywką hodowlaną, w tym także etapu samej filtracji i jest spójne z zasadami kontroli pożywek stosowanych w technice filtracji membranowej, opisanej w ISO 11133 wraz ze zmianami.

W przypadku niezadowalającego wyniku tej oceny pozwala na ustalenie prawdopodobnej przyczyny.

Zwraca uwagę na różnicę nie tylko w odzyskach mikroorganizmów, ale wprowadza też jakościową ocenę wzrostu kolonii, ocenę morfologii, zjawiska hamowania wzrostu kolonii przez siatkę drukowaną na powierzchni filtrów.

Nowa norma to 34 strony dokumentu, opisującego nie tylko sposób oceny działania systemu „filtr-pożywka”, ale również sposób postępowania ze szczepami wzorcowymi i przygotowanie inokulum do badania, będące uzupełnieniem do rozdziału 5 normy  ISO 11133 (opisane procedury zostały dostosowane do ISO 8199 i ISO 11133).

Celem naszego szkolenia jest pomoc Laboratoriom w pokonaniu nie tylko bariery językowej publikowanej wkrótce normy (w języku angielskim ), ale wspólne przeanalizowanie wszystkich kroków, tak aby wdrożenie nowych wymagań nie wiązało się ze stresem i nie powstrzymywało nas przed zrealizowaniem nowego wymagania.

Jednocześnie informujemy, że to szklenie oferujemy również w formie hybrydowej: dzień on-line oraz dwa dni części praktycznej, gdzie w warunkach laboratoryjnych każdy uczestnik przeprowadzi badania samodzielnie, począwszy od przygotowania zawiesiny szczepu wzorcowego do odczytu i interpretacji wyników włącznie, na przykładzie oceny wydajności filtrów membranowych z pożywką CCA stosowaną w metodzie zgodnie z PN-EN ISO 9308-1.