on-line

20 styczeń 2022

Pobieranie próbek ścieków wg PN-ISO 5667-10:2021-11. (MA-41)

Termin szkolenia:

20 stycznia 2022, godz. 09:00-14:00

on-line,
Zapisy
27 styczeń 2022

Raportowanie działalności laboratoryjnej. (MA-54)

czyli jakie informacje przedstawić w raportach / sprawozdaniach wydawanych przez laboratorium

Termin szkolenia:

27 stycznia 2022, godz. 09:00-12:00

on-line,
Zapisy
23 luty 2022
28 luty 2022

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07. (MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

28 lutego 2022, godz. 08:00-15:00

on-line,
Zapisy
03 marzec 2022

Działalność laboratorium wod-kan w uregulowanym prawnie świecie. (MA-14)

Termin szkolenia:

3 marca 2022, godz. 09:00-14:00

on-line,
Zapisy
10 | 11 marzec 2022

Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym – czyli jak przeprowadzić wnikliwie audit wewnętrzny. (MA-32)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

10 marca 2022, godz. 09:00-15:00
11 marca 2022, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
17 marzec 2022

Pobieranie próbek ścieków wg PN-ISO 5667-10:2021-11. (MA-41)

Termin szkolenia:

17 marca 2022, godz. 09:00-14:00

on-line,
Zapisy
29 marzec 2022
31 marzec 2022

Wdrożenie nowych wydań norm ISO 6888-1:2021 i ISO 6888-2:2021 dotyczących oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności i paszach. (MA-3)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

31 marca 2022, godz. 09:00-14:00

on-line,
Zapisy
20 kwiecień 2022

Przygotowanie próbek, w tym sporządzanie próbek analitycznych, wg arkuszy normy PN-EN ISO 6887 (1-6). (MA-9)

Termin szkolenia:

20 kwietnia 2022, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
21 kwiecień 2022

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych. (MA-34)

Termin szkolenia:

21 kwietnia 2022, godz. 08:00-16:00

on-line,
Zapisy
16 | 17 maj 2022

Wymagania techniczne, analiza ryzyka i rozwiązywanie problemów w mikrobiologicznym laboratorium rutynowym. (MA-7)

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zasoby i procesy.

Termin szkolenia:

16 maja 2022, godz. 08:30-15:00
17 maja 2021, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
18 maj 2022
19 maj 2022

Walidacja / weryfikacja mikrobiologicznych metod badania wody według wytycznych normy PN-EN ISO 13843:2017-10. (MA-8)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

19 maja 2022, godz. 09:00-15:00
1 czerwca 2022, godz. 08:00-10:00 (konsultacje)

on-line,
Zapisy
27 maj 2022

Weryfikacja metody wykrywania Salmonella spp. według normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04 zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07. (MA-17/S)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

27 maja 2022, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy