on-line

22 maj 2024

Granice wykrywalności i oznaczalności a podawanie wyników badań mikrobiologicznych wody. (MA-60)

Termin szkolenia:

22 maja 2024, godz. 09:00-12:00

on-line,
Zapisy
19 czerwiec 2024

Wykorzystanie danych ze świadectw wzorcowania wyposażenia w praktyce. (MA-42)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

19 czerwca 2024, godz. 09:00-13:00

on-line,
Zapisy
19 wrzesień 2024

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych. (MA-34)

Termin szkolenia:

19 września 2024, godz. 08:00-16:00

on-line,
Zapisy
20 wrzesień 2024
26 wrzesień 2024

Wdrożenie metody oznaczania ilościowego colifagów somatycznych wg normy PN-EN ISO 10705-2:2005. (MA-55)

Termin szkolenia:

26 września 2024, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
10 październik 2024
10 październik 2024

Monitorowanie ważności pobierania próbek wody i ścieków do badań chemicznych i właściwości fizycznych. (MA-21)

Termin szkolenia:

10 października 2024, godz. 11:30-14:30

on-line,
Zapisy