Ładowanie Events

« Wszystkie szkolenia

Weryfikacja metody pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia, w tym ocena składowej niepewności związanej z pobieraniem próbek.(MA-36)

Termin szkolenia:

10 października 2024, godz. 08:00-11:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, która posłuży personelowi laboratorium do przeprowadzenia weryfikacji metody pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia.

Uczestnik szkolenia dowie się m.in. jak zaplanować proces weryfikacji metody, jakie wybrać analizy, by na ich podstawie ocenić składową niepewności związaną z pobieraniem próbek z wykorzystaniem RANOVA.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Walidacja / weryfikacja działalności laboratoryjnej – wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02:
  • terminy i definicje
  • walidacja a weryfikacja
 2. Wdrożenie i weryfikacja metody pobierania próbek wody do spożycia:
  • analiza wymagań prawnych (metody referencyjne)
  • analiza wymagań metody – oczekiwania odnośnie warunków środowiskowych, wyposażenia, personelu oraz monitorowania ważności procesu pobierania próbek,
  • cechy charakterystyczne i kryteria ich akceptacji
  • zakres eksperymentu, w tym wybór metod badawczych do analizy
 3. Ocena statystyczna otrzymanych wyników, w tym ocena niepewności związanej z etapem pobierania próbek:
  • terminy i definicje
  • procedura oceny niepewności z wykorzystaniem RANOVA
 4. Ocena spełnienia kryteriów akceptacji metody i zatwierdzenie metody do stosowania
 5. Audit wdrażanej metody (m.in. realizacja przykładowego zlecenia i wydanie sprawozdania)
 6. Proces rewalidacji / ponownej weryfikacji metody pobierania próbek