Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Wdrożenie metody oznaczania ilościowego colifagów somatycznych wg normy PN-EN ISO 10705-2:2005.(MA-55)

Termin szkolenia:

26 września 2024, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie będzie poświęcone szczegółowemu omówieniu metody wykrywania i oznaczania ilościowego colifagów somatycznych w próbkach wody na podstawie normy PN-EN ISO 10705-2:2005.

Duży nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty wdrożenia normy, w tym omówienie wyposażenia laboratorium oraz przebieg procedury wykrywania colifagów w badanej próbce.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do tematu – krótki wstęp teoretyczny, przedstawienie przedmiotu szkolenia, czyli czym są
  i gdzie występują colifagi somatyczne oraz charakterystyka szczepów bakteryjnych służących do ich wykrywania.
 2. Omówienie wyposażenia laboratorium mikrobiologicznego niezbędnego do pracy z bakteriofagami. Prezentacja niezbędnej aparatury, szkła laboratoryjnego, podłoży oraz szczepów bakterii i colifagów
  wraz z ich orientacyjną wyceną.
 3. Omówienie metod/procedur badawczych w oparciu o normę PN-EN ISO 10705-2. Prezentacja krótkich filmików instruktażowych.
  • 3.1. Przygotowanie materiału do badań.
   • 3.1.1.     Przygotowanie i przechowywanie wyjściowych i roboczych hodowali szczepów referencyjnych bakterii
   • 3.1.2.     Kalibracja pomiarów absorbancji bakterii
   • 3.1.3.     Namnożenie i przechowywanie colifaga referencyjnego phiX174
  • 3.2. Postępowanie z różnymi typami prób
   • 3.2.1.     Przygotowanie inokulum szczepu referencyjnego gospodarza dla różnych prób
   • 3.2.2.     Próbki standardowe
   • 3.2.3.     Próbki z dużą liczbą mikroflory towarzyszącej
   • 3.2.4.     Próbki o niskiej liczbie fagów
   • 3.2.5.     Test na obecność/brak obecności fagów w próbie oraz próba kontrolna z fagiem referencyjnym phiX174
   • 3.2.6      Procedura liczenia łysinek
 4. Omówienie ograniczeń i zagrożeń związanych z wprowadzeniem colifagów do laboratorium mikrobiologicznego, z uwzględnieniem ryzyka kontaminacji laboratorium bakteriofagami oraz propozycją metod przeciwdziałania tym ograniczeniom.