warsztatowe

28 luty 2022

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07. (MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

28 lutego 2022, godz. 08:00-15:00

on-line,
Zapisy
10 | 11 marzec 2022

Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym – czyli jak przeprowadzić wnikliwie audit wewnętrzny. (MA-32)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

10 marca 2022, godz. 09:00-15:00
11 marca 2022, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
27 maj 2022

Weryfikacja metody wykrywania Salmonella spp. według normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04 zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07. (MA-17/S)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

27 maja 2022, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy