warsztatowe

05 październik 2023

Excel jako narzędzie do prowadzenia kart Shewharta stosowanych w obszarze badań fizykochemicznych wody i ścieków. (MA-67/Ch)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

5 października 2023, godz. 09:00-12:00

on-line,
Zapisy
19 październik 2023

Warsztaty oceny niepewności pomiaru dla metod badań chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby. (MA-6)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

19 października 2023, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
24 | 25 październik 2023

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07. (MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

24 października 2023, godz. 09:00-15:00
25 października 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
09 listopad 2023

Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym. (MA-32)

– czyli jak przeprowadzić wnikliwie audit wewnętrzny

Termin szkolenia:

9 listopada 2023, godz. 08:00-15:00

on-line,
Zapisy
24 listopad 2023

Praktyczne zastosowanie odzysku jako element potwierdzenia ważności wyników. (MA-68)

Termin szkolenia:

24 listopada 2023, godz. 07:30-09:30

on-line,
Zapisy
29 listopad 2023
30 listopad 2023
01 grudzień 2023

Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania ważności wyników badań mikrobiologicznych wody i kontroli jakości pożywek. (MA-67/M)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

1 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
04 grudzień 2023

Walidacja / weryfikacja mikrobiologicznych metod badania wody według wytycznych normy PN-EN ISO 13843:2017-10. (MA-8)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

4 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
07 grudzień 2023

Zaplanowanie i przeprowadzenie weryfikacji metod oznaczania pH, temperatury, przewodności elektrycznej właściwej, barwy i mętności. (MA-27/pH)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

7 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
14 grudzień 2023

Działania podejmowane w sytuacji odstępstw, prac niezgodnych z wymaganiami oraz niezgodności. (MA-16)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

14 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy