warsztatowe

27 luty 2024

Zmienność wyników badań wody i niepewność pomiaru ilościowych metod mikrobiologicznych wg PN-ISO 29201:2022-02. (MA-56)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

27 lutego 2024, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
29 luty 2024

Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania ważności wyników badań mikrobiologicznych wody i kontroli jakości pożywek. (MA-67/M)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

29 lutego 2024, godz. 09:00-13:00

on-line,
Zapisy
13 marzec 2024
17 kwiecień 2024

Potwierdzenie ważności wyników badań mikrobiologicznych, metody monitorowania i powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji metody. (MA-59)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

17 kwietnia 2024, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
18 kwiecień 2024

Praktyczne zastosowanie odzysku jako element potwierdzenia ważności wyników. (MA-68)

Termin szkolenia:

18 kwietnia 2024, godz. 07:30-09:30

on-line,
Zapisy
23 kwiecień 2024
25 kwiecień 2024

Warsztaty oceny niepewności pomiaru dla metod badań chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby. (MA-6)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

25 kwietnia 2024, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
13 | 14 maj 2024

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07. (MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

13 maja 2024, godz. 09:00-15:00
14 maja 2024, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy