Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07.(MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

13 maja 2024, godz. 09:00-15:00
14 maja 2024, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

ZAKRES SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, pasze, próbki środowiskowe oraz próbki z etapu produkcji pierwotnej przygotowujących się do weryfikacji metod mikrobiologicznych.

Zostało przygotowane w oparciu o wytyczne normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Walidacja metody — Część 3: Protokół weryfikacji referencyjnych i zwalidowanych metod alternatywnych w pojedynczym laboratorium.

Norma PN-EN ISO 16140-3:2021-07 zawiera procedury i kryteria akceptacji wdrażania metod badawczych w laboratorium. Obejmuje badanie weryfikacyjne wdrożenia metody i badanie weryfikacyjne produktu z oddzielnymi protokołami weryfikacji jakościowych i ilościowych metod mikrobiologicznych oraz protokołem weryfikacji metody potwierdzania. Zawiera również protokół informacyjny do weryfikacji metod referencyjnych, które nie zostały jeszcze w pełni zwalidowane.

Szkolenie ma dwudniową formę, wynikającą z potrzeby omówienia zakresu normy w oparciu o przykłady weryfikacji różnych metod oraz z szerszym zakresem ćwiczeń z udziałem uczestników.

DZIEŃ 1:

Weryfikacja metod jakościowych

 • weryfikacja metody a weryfikacja produktu
 • wybór matryc do weryfikacji
 • protokół weryfikacji zwalidowanych metod jakościowych (referencyjnych lub alternatywnych)
 • protokół weryfikacji niezwalidowanych referencyjnych metod jakościowych
 • protokół techniczny weryfikacji zwalidowanych alternatywnych metod potwierdzania
 • parametry charakterystyki weryfikowanych metod jakościowych (eLOD50,),
 • opracowanie wyników
 • kryteria akceptacji

Ćwiczenia:

 • przygotowanie inokulum do kontaminacji próbek
 • przykłady weryfikacji metody jakościowej
 • szacowanie eLOD50,
 • analiza wyników weryfikacji w porównaniu do kryteriów akceptacji

DZIEŃ 2:

Weryfikacja metod ilościowych

 • weryfikacja metody a weryfikacja produktu
 • protokół weryfikacji zwalidowanych metod ilościowych (referencyjnych lub alternatywnych)
 • protokół weryfikacji niezwalidowanych referencyjnych metod ilościowych
 • parametry charakterystyki weryfikowanych metod ilościowych (eBias i odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna SIR),
 • opracowanie wyników
 • kryteria akceptacji

Ćwiczenia:

 • przygotowanie inokulum do kontaminacji próbek
 • przykłady weryfikacji metody ilościowej
 • obliczanie parametrów eBias i odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna SIR
 • analiza wyników weryfikacji w porównaniu do kryteriów akceptacji