Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07.(MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

28 lutego 2022, godz. 08:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

ZAKRES SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, pasze, próbki środowiskowe oraz próbki z etapu produkcji pierwotnej przygotowujących się do weryfikacji metod mikrobiologicznych.

Zostało przygotowane w oparciu o wytyczne normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Walidacja metody — Część 3: Protokół weryfikacji referencyjnych i zwalidowanych metod alternatywnych w pojedynczym laboratorium.

Norma PN-EN ISO 16140-3:2021-07 zawiera procedury i kryteria akceptacji wdrażania metod badawczych w laboratorium. Obejmuje badanie weryfikacyjne wdrożenia metody i badanie weryfikacyjne produktu z oddzielnymi protokołami weryfikacji jakościowych i ilościowych metod mikrobiologicznych oraz protokołem weryfikacji metody potwierdzania. Zawiera również protokół informacyjny do weryfikacji metod referencyjnych, które nie zostały jeszcze w pełni zwalidowane.

PREZENTACJA WYMAGAŃ:

 • weryfikacja metody a weryfikacja produktu
 • protokół techniczny weryfikacji zwalidowanych metod jakościowych i zwalidowanych metod ilościowych (referencyjnych lub alternatywnych)
 • protokół weryfikacji niezwalidowanych metod referencyjnych
 • protokół techniczny weryfikacji zwalidowanych alternatywnych metod potwierdzania
 • parametry charakterystyki weryfikowanych metod (eLOD50, eBias i odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna SIR),
 • wybór matryc w zależności od protokołu weryfikacji   
 • opracowanie wyników
 • kryteria akceptacji

ĆWICZENIA:

 • przygotowanie inokulum do kontaminacji próbek
 • przykłady weryfikacji metody ilościowej i jakościowej
 • obliczanie parametrów statystycznych (eLOD50, eBias, odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna SIR)
 • analiza wyników weryfikacji w porównaniu do kryteriów akceptacji