mikrobiologia żywności

19 | 28 styczeń - luty 2023

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2023. (I SEMESTR)

Termin szkolenia:

2023

on-line,
Zapisy
20 | 21 marzec 2023

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07. (MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

20 marca 2023, godz. 09:00-15:00
21 marca 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
22 marzec 2023

Przygotowanie próbek, w tym sporządzanie próbek analitycznych, wg arkuszy normy PN-EN ISO 6887 (1-6). (MA-9)

Termin szkolenia:

22 marca 2023, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
23 marzec 2023

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych. (MA-34)

Termin szkolenia:

23 marca 2023, godz. 08:00-16:00

on-line,
Zapisy
23 | 28 marzec 2023

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych. (MA-34L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

23 marca 2023, godz. 08:00-16:00 – on-line
27 marca 2023, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
28 marca 2023, godz. 08:00-12:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

on-line, Gdynia,
Zapisy
12 kwiecień 2023

Nadzór nad wyposażeniem i zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium mikrobiologicznym. (MA-13)

Termin szkolenia:

12 kwietnia 2023, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
13 kwiecień 2023

Działania korygujące oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans. (MA-16)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

13 kwietnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
19 kwiecień 2023

Wymagania techniczne, analiza ryzyka i rozwiązywanie problemów w mikrobiologicznym laboratorium rutynowym. (MA-7)

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zasoby i procesy.

Termin szkolenia:

19 kwietnia 2023, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
17 maj 2023

Potwierdzenie ważności wyników badań mikrobiologicznych, metody monitorowania i powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji metody. (MA-59)

Żywność, pasze, kosmetyki oraz środowisko produkcji i obrotu

Termin szkolenia:

17 maja 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
23 maj 2023