mikrobiologia żywności

04 październik 2022

Wdrożenie nowych wydań norm PN-EN ISO 6888-1:2022-03 i PN-EN ISO 6888-2:2022-03 dotyczących oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności i paszach. (MA-3)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

4 października 2022, godz. 09:00-14:30

on-line,
Zapisy
07 październik 2022

Nadzór nad wyposażeniem i zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium mikrobiologicznym. (MA-13)

Termin szkolenia:

7 października 2022, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
10 | 11 październik 2022

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07. (MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

10 października 2022, godz. 09:00-15:00
11 października 2022, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
12 październik 2022

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych. (MA-34)

Termin szkolenia:

12 października 2022, godz. 08:00-16:00

on-line,
Zapisy
12 | 18 październik 2022

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych. (MA-34L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

Nie mamy już wolnych miejsc na szkolenie w dniach 12, 17-18 października, ale zapraszamy na kolejną edycję w dniach 12, 27-28 października.
12 października 2022, godz. 08:00-16:00 – on-line
17 października 2022, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
18 października 2022, godz. 08:00-12:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

on-line, Gdynia,
Brak miejsc
12 | 28 październik 2022

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych. (MA-34L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

12 października 2022, godz. 08:00-16:00 – on-line
27 października 2022, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
28 października 2022, godz. 08:00-12:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

on-line, Gdynia,
Zapisy
18 październik 2022

Potwierdzenie ważności wyników badań mikrobiologicznych, metody monitorowania i powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji metody. (MA-59)

Żywność, pasze, kosmetyki oraz środowisko produkcji i obrotu

Termin szkolenia:

18 października 2022, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
25 listopad 2022

Statystyka w działalności laboratoryjnej, czyli jak sprawnie dokonać obliczeń i oceny otrzymanych wyników. (MA-62)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

25 listopada 2022, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
30 listopad 2022