Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych.(MA-34L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

19 września 2024, godz. 08:00-16:00 – on-line
24 września 2024, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
25 września 2024, godz. 08:30-12:15 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

on-line, Gdynia
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów mikrobiologicznych i pożywkarni przygotowujących pożywki dla celów mikrobiologii. Zostało przygotowane w oparciu o wytyczne normy  międzynarodowej PN-EN ISO 11133:2014-07+A1:2018-04+A2:2020-10 (wersja angielska)Mikrobiologia żywności, pasz i wody – Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek z uwzględnieniem aktualnej zmiany polegającej na dodaniu załącznika normatywnego przedstawiającego wytyczne do sprawdzania pożywek do potwierdzeń, odczynników i testów.

Zamiarem organizatorów szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi wymaganiami dotyczącymi przygotowania i kontroli jakości pożywek, jak też praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

ZAKRES SZKOLENIA:

19 WRZEŚNIA 2024 R. 8:00-16:00 – szkolenie on-line

 1. Terminy i definicje
 2. Zapewnienie jakości na każdym etapie przygotowywania pożywek:
  – dokumentacja producenta
  – przygotowanie
  – terminy ważności
  – przechowywanie przed użyciem
 3. Zakres oceny pożywek stałych i płynnych:
  – wymagania ogólne
  – ocena cech fizycznych, chemicznych i jałowości
  – potwierdzenie przydatności pożywek z użyciem szczepów wzorcowych: ocena żyzności, specyficzności i selektywności , – kryteria i interpretacja wyników
 4. Metody oceny pożywek stałych
  – metody ilościowe
  – metody jakościowe
  – ocena pożywek stosowanych w technice filtracji membranowej
 5. Metody oceny pożywek płynnych
  – metody ilościowe
  – metody jakościowe
 6. Metody oceny płynów stosowanych do przygotowania dziesięciokrotnych rozcieńczeń zawiesiny wyjściowej inokulum
 7. Metody oceny pożywek, odczynników i testów stosowanych do potwierdzeń i kontroli jakości badań w ramach metody badawczej – nowe wytyczne zawarte w Załączniku K
 8. Karty kontrolne do monitorowania jakości pożywek stałych
 9. Postępowanie ze szczepami wzorcowymi bakterii
  – wybór szczepów wzorcowych do oceny jakości pożywek
  – utrzymywanie szczepów wzorcowych w laboratorium
  – przygotowanie kultur roboczych

24 WRZEŚNIA 2024 R. – szkolenie praktyczne w laboratorium

 1. Samodzielne przygotowanie inokulum  do kontroli jakości pożywek stałych i płynnych, sposoby standaryzacji 
 2. Praktyczne wykonanie kontroli jakości wybranych pożywek stałych i płynnych metodą ilościową i jakościową

25 WRZEŚNIA 2024 R. – szkolenie praktyczne w laboratorium

 • Odczyty i  interpretacja wyników
 • Analiza zawartości certyfikatów jakości producenta dla ocenianych pożywek i porównanie z otrzymanymi wynikami oceny własnej
 • Dokumentowanie wyników oceny w laboratorium