Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Praktyczne aspekty ustanowienia i utrzymania spójności pomiarowej w badaniach chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby.(MA-46)

Termin szkolenia:

20 września 2024, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem niniejszego szkolenia jest pozyskanie wiedzy w odniesieniu do ustanowienia i utrzymywania spójności pomiarowej wyników w laboratorium badawczym otrzymanych metodami m.in.: konduktometryczną, spektrofotometryczną, miareczkową, wagową, turbidymetryczną, FAAS, ICP.

Uczestnik dowie się, jak zapewnić spójność pomiarową zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentu Polskiego Centrum Akredytacji DA-06 „Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów”. Pozyska również wiedzę na temat doboru i zasad stosowania CRM jako elementów zapewnienia spójności pomiarowej.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Terminologia związana z zapewnieniem spójności pomiarowej
 2. Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do spójności pomiarowej:
  • ustanowienie i utrzymywanie spójności pomiarowej wyników pomiarów poprzez udokumentowany, nieprzerwany łańcuch wzorcowań
  • spójność pomiarowa zapewniona poprzez powiązanie wyników z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI
  • spójność pomiarowa w przypadku braku technicznej możliwości powiązania wyników z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI
 3. Wymagania DA-06:
  • zapewnienie spójności pomiarowej poprzez wzorcowanie wyposażenia
  • wykazanie spójności pomiarowej wyników pomiarów z właściwym odniesieniem innym niż SI
  • CRM stosowane do ustanowienia spójności pomiarowej
 4. Certyfikowane materiały odniesienia
  • wymagania dla certyfikowanych materiałów odniesienia
  • kompetencje producentów certyfikowanych materiałów odniesienia
  • specyfikacja zamówienia certyfikowanego materiału odniesienia
  • własna produkcja certyfikowanego materiału odniesienia
 5. Obowiązki i korzyści wynikające z zapewnienia spójności pomiarowej – podsumowanie