fizykochemia wody

11 | 13 czerwiec 2024

Doskonalenie działalności laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych wody i ścieków w odniesieniu do funkcjonowania systemu zarządzania w zakresie zasobów i kompetencji technicznych. (S-14CH)

Seminarium doskonalące

Termin szkolenia:

11 czerwca 2024, godz. 09:00-17:00
12 czerwca 2024, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2024, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy
19 czerwiec 2024

Wykorzystanie danych ze świadectw wzorcowania wyposażenia w praktyce. (MA-42)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

19 czerwca 2024, godz. 09:00-13:00

on-line,
Zapisy
20 wrzesień 2024
10 październik 2024
10 październik 2024

Monitorowanie ważności pobierania próbek wody i ścieków do badań chemicznych i właściwości fizycznych. (MA-21)

Termin szkolenia:

10 października 2024, godz. 11:30-14:30

on-line,
Zapisy