Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Monitorowanie ważności pobierania próbek wody i ścieków do badań chemicznych i właściwości fizycznych.(MA-21)

Termin szkolenia:

10 października 2024, godz. 11:30-14:30

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, która posłuży personelowi laboratorium do poprawnego planowania monitorowania ważności procesu pobierania próbek wody i ścieków do badań chemicznych i właściwości fizycznych w celu spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.
Uczestnik dowie się w jakie elementy monitorowania ważności pobierania próbek wybrać, uwzględniając wymagania zarówno normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 5667-14, jak je zrealizować oraz jak udokumentować otrzymane wyniki i jakie wyciągnąć wnioski.

ZAKRES SZKOLENIA:

  1. Procedura monitorowania ważności wyników – wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025
  2. Zapewnienie jakości a kontrola jakości pobierania próbek
  3. Wymagania norm przedmiotowych z serii ISO 5667 dotyczące kontroli jakości pobierania próbek wody i ścieków
  4. Planowanie monitorowania procesu pobierania próbek:
    • wewnętrzne monitorowanie ważności i cele tego procesu (m.in. określenie źródeł kontaminacji, ocena precyzji pobierania próbek, ocena stabilności próbki)
    • zewnętrzne monitorowanie ważności pobierania próbek (udział w PT/ILC)
  5. Testy statystyczne do oceny wyników monitorowania ważności pobierania próbek
  6. Karty kontrolne jako graficzny sposób monitorowania jakości pobierania próbek