23 luty 2021

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych nowej normy ISO 16140-3:2021-01. (MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

23 lutego 2021, godz. 09:00-15:00

25 | 11 luty - marzec 2021

Walidacja / weryfikacja mikrobiologicznych metod badania wody według wytycznych normy PN-EN ISO 13843:2017-10. (MA-8)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

25 lutego 2021, godz. 09:00-15:00
11 marca 2021, godz. 08:00-10:00

01 marzec 2021

Pobieranie próbek ścieków wg ISO 5667-10:2020. (MA-41)

Termin szkolenia:

09:00 - 14:00
03 | 04 marzec 2021

Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym – czyli jak przeprowadzić wnikliwie audit wewnętrzny. Podtytuł: Szkolenie warsztatowe. (MA-32)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

03 marca 2021, godz. 09:00-15:00
04 marca 2021, godz. 09:00-15:00

08 | 09 marzec 2021

Azot ogólny z obliczeń w próbkach ścieków – praktyczne wskazówki dotyczące stosowania właściwych metod badawczych w działalności laboratoryjnej. (MA-51/Azot)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

08 marca 2021, godz. 09:00-11:00
09 marca 2021, godz. 09:00-11:00

12 marzec 2021

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych nowej normy ISO 16140-3:2021-01. (MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

27 kwietnia 2021 r., godz. 09:00-15:00

16 marzec 2021
18 marzec 2021

Norma PN-EN ISO 8199:2019-01 Jakość wody – Ogólne wymagania i wytyczne dotyczące badania mikroorganizmów metodą hodowli. (MA-47)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

18 marca 2021, godz. 09:00-15:00

23 marzec 2021

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych nowej normy ISO 16140-3:2021-01. (MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

23 marca 2021, godz. 09:00-15:00

09 kwiecień 2021

Zaplanowanie i przeprowadzenie weryfikacji metody oznaczania ChZT w wodzie i ściekach metodą spektrofotometryczną wg PN-ISO 15705:2005. (MA-27/ChZT)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

09 kwietnia 2021, godz. 09:00-15:00