25 styczeń 2023

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – nowe uregulowania prawne. (MA-63)

Spotkanie informacyjne na temat najnowszego projektu ustawy z dnia 27.12.2022 r. o zmianie ustawy o zzwzoś i innych ustaw

Termin szkolenia:

25 stycznia 2023, godz. 08:30-12:00.
Zapraszamy na szkolenie w dniu 1 lutego 2023 r.

30 marzec 2023
20 kwiecień 2023

Jak potwierdzić wdrożenie normy PN-ISO 5667-10:2021-11? (MA-41)

Termin szkolenia:

20 kwietnia 2023, godz. 09:00-12:00

22 maj 2023

Oznaczanie zawiesiny w wodzie i ściekach metodą wagową wg PN-EN 872:2007+Ap1:2007. (MA-51/Zawiesina)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

22 maja 2023, godz. 08:30-11:30

22 maj 2023

Oznaczanie ChZT w wodzie i ściekach metodą spektrofotometryczną wg PN-ISO 15705:2005. (MA-51/ChZT)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

22 maja 2023, godz. 12:00-15:00

12 | 14 czerwiec 2023

Doskonalenie działalności laboratorium mikrobiologicznego badania żywności, pasz i środowiska produkcji w świetle nowelizowanych norm i dokumentów akredytacyjnych. (S-14F)

Seminarium

Termin szkolenia:

12 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
14 czerwca 2023, godz. 09:00-12:00
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 maja 2023 r.

25 | 28 wrzesień 2023

PN-EN ISO 7704:2023-06. Jakość wody. Wymagania dotyczące badania wydajności filtrów membranowych stosowanych do bezpośredniego zliczania mikroorganizmów w metodach hodowlanych. (MA-70L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

W tym terminie nie mamy już wolnych miejsc. Zapraszamy na 25 września (online) i 2-3 października (zajęcia praktyczne w laboratorium).
25 września 2023, godz. 09:00-13:00 – on-line
27 września 2023, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
28 września 2023, godz. 08:30-12:30 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

25 wrzesień 2023

PN-EN ISO 7704:2023-06. Jakość wody. Wymagania dotyczące badania wydajności filtrów membranowych stosowanych do bezpośredniego zliczania mikroorganizmów w metodach hodowlanych. (MA-70)

Termin szkolenia:

W terminie 14 i 25 września 2023 nie ma już wolnych miejsc na szkolenie online. Zapraszamy do udziału w dniu 24 listopada.

28 wrzesień 2023

Oznaczanie BZT5 wg PN-EN ISO 5815-1:2019-12 w wodzie i ściekach metodą miareczkową, elektrochemiczną i optyczną. (MA-51/BZT5)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

28 września 2023, godz. 11:00-15:00

04 | 12 październik 2023

Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella. (MA-22L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

4 października 2023, godz. 09:00-15:00 – online
12 października 2023, godz. 09:00-15:00 – zajęcia praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni