11 czerwiec 2021
05 | 06 wrzesień 2021

Wyznaczanie parametrów weryfikacji metod mikrobiologicznych wg PN-EN ISO 16140-3:2021-07 na przykładzie eLOD50 i eBias. (MA-17L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium

Termin szkolenia:

5 września 2021 - 6 września 2021
20 wrzesień 2021

Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella w próbkach osadu ściekowego. (MA-53/Salmonella)

Termin szkolenia:

20 września 2021, godz. 09:00-15:00

21 październik 2021
22 październik 2021

Badania chemiczne i właściwości fizycznych osadów ściekowych. (MA-53/Chemia)

Stosowanie właściwych metod badawczych

Termin szkolenia:

21 października 2021, godz. 08:00-11:00
22 października 2021, godz. 11:00-14:00
22 października 2021, godz. 08:00-10:00

08 | 06 listopad - grudzień 2021

Vademecum systemu zarządzania w laboratorium. (MA-58)

Niezbędnik początkującego Laboranta

Termin szkolenia:

Moduł 1 – 08 listopada 2022, godz. 09:00-11:00
Moduł 2 – 15 listopada 2022, godz. 09:00-10:30
Moduł 3 – 15 listopada 2022, godz. 11:00-12:30
Moduł 4 – 15 listopada 2022, godz. 13:00-14:30
Moduł 5 – 22 listopada 2022, godz. 09:00-11:00
Moduł 6 – 29 listopada 2022, godz. 09:00-10:30
Moduł 7 – 29 listopada 2022, godz. 11:00-12:30
Moduł 8 – 29 listopada 2022, godz. 13:00-14:30
Moduł 9 – 06 grudnia 2022, godz. 09:00-11:00

27 styczeń 2022

Raportowanie działalności laboratoryjnej. (MA-54)

czyli jakie informacje przedstawić w raportach / sprawozdaniach wydawanych przez laboratorium

Termin szkolenia:

27 stycznia 2022, godz. 09:00-12:00

03 marzec 2022

Działalność laboratorium wod-kan w uregulowanym prawnie świecie. (MA-14)

Termin szkolenia:

3 marca 2022, godz. 09:00-14:00

30 | 31 marzec 2022

Oznaczanie azotu ogólnego z obliczeń w próbkach ścieków wg PN-73/C-04576/14. (MA-51/Azot)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań: azot azotanowy metodą spektrofotometryczną wg PN-82/C-04576/08, azot azotynowy metodą spektrofotometryczną wg PN-EN 26777:1999, azot Kjeldahla metodą miareczkową wg PN-EN 25663:2001.

Termin szkolenia:

7 kwietnia 2022, godz. 08:00-11:00
8 kwietnia 2022, godz. 08:00-11:00

31 marzec 2022

Wdrożenie nowych wydań norm PN-EN ISO 6888-1:2022-03 i PN-EN ISO 6888-2:2022-03 dotyczących oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności i paszach. (MA-3)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

Brak miejsc na 31 marca i 11 kwietnia. Zapraszamy 6 maja 2022r. w godz. 9:00-14:30.