12 kwiecień 2022

Oznaczanie zawartości fosforu ogólnego wg PN-EN ISO 6878:2006 po mineralizacji mikrofalowej. (MA-53/Fosfor)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

12 maja 2022, godz. 08:00-11:00

13 kwiecień 2022

Oznaczanie zawartości metali w próbkach osadów ściekowych. (MA-53/Metale)

Wapń i magnez oraz ołów, kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź i chrom ogólny po mineralizacji mikrofalowej techniką FAAS i CVAAS

Termin szkolenia:

13 maja 2022, godz. 08:00-11:00

09 | 10 maj 2022

Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych w próbkach osadu ściekowego. (MA-53/Parazyty)

Termin szkolenia:

9 maja 2022, godz. 09:00-15:00
10 maja 2022, godz. 09:00-14:00

11 maj 2022

Zmienność wyników badań wody i niepewność pomiaru ilościowych metod mikrobiologicznych wg PN-ISO 29201:2022-02. (MA-56)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

11 maja 2022, godz. 9:00-15:00

02 czerwiec 2022
21 czerwiec 2022

Szacowanie niepewności pomiaru w mikrobiologicznych metodach ilościowych wg PN-EN ISO 19036:2020-04. (MA-45)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

21 czerwca 2022, godz. 09:00-15:00

19 wrzesień 2022

Doskonalenie zapisów w laboratorium analitycznym. (MA-57)

- czyli jak dokumentować realizację działalności laboratoryjnej oraz działań systemowych

Termin szkolenia:

19 września 2022, godz. 09:00-14:00

10 październik 2022

Wdrożenie metody oznaczania ilościowego colifagów somatycznych wg normy PN-EN ISO 10705-2:2005. (MA-55L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

26 października 2022, godz. 08:20-16:00

25 październik 2022

Pobieranie próbek ścieków wg PN-ISO 5667-10:2021-11. (MA-41)

Termin szkolenia:

25 października 2022, godz. 09:00-14:00

17 listopad 2022

Kontrolowanie dostawców ścieków przemysłowych przez PWiK. (MA-26)

Termin szkolenia:

17 listopada 2022, godz. 08:00-15:00