08 | 09 marzec 2021

Azot ogólny z obliczeń w próbkach ścieków – praktyczne wskazówki dotyczące stosowania właściwych metod badawczych w działalności laboratoryjnej. (MA-51/Azot)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

08 marca 2021, godz. 09:00-11:00
09 marca 2021, godz. 09:00-11:00

28 maj 2021

Oznaczanie siarczanów metodą wagową w wodzie i ściekach wg PN-ISO 9280:2002. Problemy analityczne podczas realizacji badań. (MA-51/Siarczany)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

28 maja 2021, godz. 09:00-15:00

31 maj 2021

Dobra praktyka przy stosowaniu materiałów odniesienia i ich rola w zapewnieniu spójności pomiarowej w laboratorium badawczym (MA-46)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

31 maja 2021, godz. 09:00-14:00

11 czerwiec 2021
26 sierpień 2021
05 | 06 wrzesień 2021

Wyznaczanie parametrów weryfikacji metod mikrobiologicznych wg PN-EN ISO 16140-3:2021-07 na przykładzie eLOD50 i eBias. (MA-17L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium

Termin szkolenia:

5 września 2021 - 6 września 2021
20 wrzesień 2021

Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella w próbkach osadu ściekowego. (MA-53/Salmonella)

Termin szkolenia:

20 września 2021, godz. 09:00-15:00

12 październik 2021
15 październik 2021
15 październik 2021