Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella.(MA-22L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

4 października 2023, godz. 09:00-15:00 – online
12 października 2023, godz. 09:00-15:00 – zajęcia praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

Gdynia
Ostatnie miejsca

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia metody oznaczania bakterii z rodzaju Legionella, zgodnie z najnowszym wydaniem normy międzynarodowej PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 oraz pomoc w doborze właściwej procedury badawczej w zależności od celu badania, wymagań prawnych, rodzaju badanych próbek i możliwości laboratorium.

Obowiązek monitorowania liczby bakterii z rodzaju Legionella nakłada:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i odnosi się do wymagań mikrobiologicznych, jakim powinna odpowiadać ciepła woda użytkowa
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Uczestnicy otrzymają pomoc w ustaleniu zakresu programu zapewnienia ważności wyników badania oraz potwierdzenia ich wiarygodności w laboratorium w zakresie niezbędnym do zatwierdzenia metody przez właściwe organy inspekcji sanitarnej oraz uzyskanie akredytacji PCA.

Wskazane zostaną również istotne aspekty związane z przeprowadzeniem ustaleń z klientem, tak aby na podstawie pozyskanych informacji wybrać właściwą procedurę badania i uzyskać wiarygodny i przydatny wynik.

ZAKRES SZKOLENIA:

4 PAŹDZIERNIKA 2023 – CZĘŚĆ TEORETYCZNA – ONLINE

 1. Wymagania aktualnych przepisów prawnych w sprawie oznaczania liczby bakterii z rodzaju Legionella w instalacji wody ciepłej oraz w wodzie na pływalniach.
 2. Wymagania odnośnie warunków lokalowych i środowiska prowadzenia badania.
 3. Niezbędne wyposażenie i materiały pomocnicze
 4. Wykonanie badania wg PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12
  • prezentacja technik (technika filtracji membranowej, zagęszczania próbki z wymywaniem i technika posiewu powierzchniowego) oraz sposoby eliminacji tła
  • wybór właściwej techniki badania w zależności od celu badania
  • prezentacja pożywek i ich wybór w zależności od celu badania (BCYE, BCYE+AB, GVPC, MWY)
  • badania potwierdzające i ich interpretacja
  • obliczanie i przedstawianie wyników końcowych badania zgodnie z zasadami normy PN-EN ISO 8199:2019-01
  • granice wykrywalności
 5. Monitorowanie ważności wyników badania
 6. Kontrola  jakości pożywek zgodnie z wytycznymi normy metodycznej i normy PN-EN ISO 11133
 7. Charakterystyka metody i potwierdzenie w warunkach laboratorium – zakres cech charakterystyki metody i  plan badań

12 PAŹDZIERNIKA 2023 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – W LABORATORIUM

 1. Praktyczna prezentacja technik (technika filtracji membranowej, zagęszczania próbki z wymywaniem i technika posiewu powierzchniowego) oraz praktyczna prezentacja sposobów eliminacji tła
 2. Charakterystyka pożywek (BCYE, BCYE+AB, GVPC, MWY) i prezentacja wcześniej przygotowanych wzrostów próbek naturalnych i szczepów wzorcowych
 3. Prezentacja wzrostów badań potwierdzające i ich interpretacja.
 4. Obliczanie i przedstawianie wyników końcowych badania zgodnie z zasadami normy PN-EN ISO 8199:2019-01. Praktyczne przykłady oraz obliczanie granic wykrywalności
 5. Najczęściej popełniane błędy związane z wykonaniem badania i interpretacją wyników