Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Excel jako narzędzie do prowadzenia kart Shewharta stosowanych w obszarze badań fizykochemicznych wody i ścieków.(MA-67/Ch)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

5 października 2023, godz. 09:00-12:00

on-line
Zapisy

Dane uzyskiwane w procesie monitorowania ważności wyników działalności laboratoryjnej powinny być zapisywane w taki sposób, aby możliwe było śledzenie kierunków ich zmian oraz, jeżeli to możliwe, powinny być stosowane techniki statystyczne w celu przeglądu wyników. To wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest znane, ale nieustająco budzi obawy o jego spełnienie. Wiele jest metod i narzędzi do sporządzania zapisów danych z monitorowania ważności wyników, ich śledzenia i przeglądu, a najczęściej stosowane są karty Shewharta. Stosowanie tych kart kontrolnych nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy lub programów, przy tym jest to metoda bardzo skuteczna i efektywna. Prowadzenia kart Shewharta jest możliwe z wykorzystaniem kalkulatora lub powszechnie dostępnego w laboratoriach programu Excel.

Podczas tego szkolenia Uczestnik nabędzie umiejętność prowadzenia kart Shewharta z zastosowaniem kilku podstawowych funkcji Excela, które pozwalają na sporządzanie zapisów, śledzenie kierunków zmian i analizę statystyczną danych. Ponadto, podczas szkolenia zostanie omówiona kwestia wnioskowania z przeglądu danych prowadzonego z zastosowaniem kart kontrolnych, na przykładzie rzeczywistych wyników uzyskanych w laboratorium badań fizykochemicznych wody i ścieków.

ZAKRES SZKOLENIA:

  1. Jakie dane z monitorowania ważności wyników mogą być analizowane za pomocą kart Shewharta?
  2. Konstruowanie pierwszej karty.
  3. Wyznaczanie estymatorów wartości na kolejne karty.
  4. Wnioskowanie z przeglądu danych naniesionych na karty.
  5. Ćwiczenia praktyczne – podczas szkolenia niezbędny jest dostęp Uczestniczki/Uczestnika do komputera
    z programem Excel.