Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Diagnostyka Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Listeria spp. i Enterobacteriaceae w żywności, paszach i próbkach środowiskowych.(MA-3L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium z uwzględnieniem przygotowania inokulum do oszacowania eLOD50.

Termin szkolenia:

9 października 2023, godz. 12:00-18:00 – wykłady
10 października 2023, godz. 09:00-16:00 – zajęcia praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
11 października 2023, godz. 08:30-12:30 – zajęcia praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

Gdynia
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie teoretyczne i praktyczne adresowane do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, pasze oraz próbki ze środowiska produkcyjnego.

W trakcie szkolenia zostaną omówione jakościowe i ilościowe metody badań (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Listeria spp., bakterii z rodz.  Enterobacteriaceae)

W części praktycznej uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać poszczególne etapy badań dla każdego omawianego kierunku badań: przygotowanie rozcieńczeń, posiew, przesiew na pożywki różnicujące, badania potwierdzające, odczyt, interpretacja uzyskanych wyników, liczenie kolonii na płytkach i obliczenie wyniku wg wytycznych normy PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10.

Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego przygotowania inokulum (o odpowiednim stężeniu), przeznaczonego do kontaminacji próbek, w celu oszacowania eLOD50 wg wytycznych PN-EN ISO 16140-3:2021-07 (weryfikacja metod mikrobiologicznych).

ZAKRES SZKOLENIA

  1. Wykrywanie Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-4+A1:2020-09 z uwzględnieniem szczególnego postępowania dla S. Typhi i S. Paratyphi A,B,C według Załącznika D PN-EN ISO 6579-1:2017-4.
  2. Serotypowanie Salmonella spp. z uwzględnieniem zmian proponowanych w ISO/TR 6579-3:2014.
  3. Wykrywanie Listeria monocytogenes i Listeria spp. wg PN-EN ISO 11290-1:2017-7.
  4. Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes  i Listeria spp. wg PN-EN ISO 11290-2:2017-7.
  5. Wykrywanie Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-1:2017-8.
  6. Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-8.