Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 24 KWIETNIA 2016 W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MAAG Lab-Kompetencje M. Borucka, A. Brzoska-Behnke Sp.j., z siedzibą w Gdańsku, ul. Kadetów 10/6, 80-126 Gdańsk, NIP: 5833174034.

Z Administratorem skontaktować się można:
- pisemnie na adres j.w.
- telefonicznie: 603 072 428, 609 738 100
- e-mailowo: marta.borucka@maaglab.pl, agnieszka.behnke@maaglab.pl.

2. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO w celu realizacji usługi w związku, z którą zostały przekazana do Administratora, na przykład:
- w związku z uczestnictwem w szkoleniu, seminarium,
- programie badań biegłości,
- zamówieniem usług doradczych,
- realizacją audytów,
- promowaniem innych produktów/usług Administratora,

3. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom działającym na zlecenie Administratora w związku z realizacją konkretnych usług, np. hotelom w związku z pośrednictwem w realizacji usług noclegowych, firmom kurierskim w związku z realizacją zlecenia dostarczenia przesyłek. Przekazanie danych następuje tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędny element realizacji usługi.

4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności Administratora.

6. Posiadają Państwo prawo:
- dostępu do treści swoich danych,
- prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

8. Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od zainteresowanych Osób lub zostały przekazane przez podmioty, które Państwa reprezentują.

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ze względu na charakter prowadzonych usług, stanowi niezbędny element realizacji usługi lub zawarcia umowy